Jak řekl Pavel Chmelík z odboru kanceláře primátorky, uchazeč by měl mít vysokoškolské vzdělání v oboru architektura nebo urbanismus a minimální praxi v oboru 5 let. Rada bude mít pět členů.

Zřídit funkci městského architekta měly některé ze stran současné radniční koalice ve svém volebním programu. Volalo po něm třeba sdružení Liberec občanům. Posléze ale náměstek pro ekonomiku Jiří Šolc (LO) připustil, že v době, kdy Liberec tlumí z ekonomických důvodů své investice, by zřejmě městský architekt nenašel dostatečné uplatnění. Podobný názor mají také ostatní strany ve vedení města. „Model poradní skupiny odborníků je efektivnější, než jeden určený městský architekt. Jednak jsou tím vyloučeny osobní vazby, a tím i možná protekce. A pak pohled kolegia dává větší šanci, že případné sporné záležitosti budou posouzeny objektivněji,“ uvedl náměstek pro územní plánování Jiří Rutkovský (USZ). Rada architektů by měla mít vliv i na podobu obnovy parků nebo náměstí. Každý člen bude brát odměnu 1 000 korun měsíčně.

Magistrát má od 1. ledna nový odbor hlavního architekta, který převzal úkoly dřívějšího odboru strategie a územní koncepce. Rada architektů bude poradním orgánem tohoto odboru. Tím město také ušetří plat, který by vyplácelo městskému architektovi.

Funkci městského architekta, který by navrhoval třeba konečný vzhled náměstí po jejich rekonstrukci, prosazoval v minulosti Jan Korytář (Změna pro Liberec).