Jak už Deník informoval na podzim, frýdlantská radnice si nechává zpracovat územní studii pro oblast ohraničenou železniční tratí, zdejším pivovarem a řekou Smědou. V oblasti vzájemně koexistuje řada aktérů – kromě zmíněného pivovaru jde o hasičský sbor či tenisový klub, nachází se zde také dopravní hřiště a na dohled frýdlantský zámek.

„Studie vznikala na základě zadání města a připomínek všech zúčastněných,“ popsal autor Jiří Plašil. Dotazníky o tom, co by si v lokalitě představovali, mohli vyplňovat i občané. Této možnosti ale nikdo nevyužil.

Nejčastějším požadavkem byla bezpochyby lepší možnost parkování. Studie proto počítá se vznikem až 220 parkovacích míst pro osobní auta a zhruba patnácti míst pro autobusy. Na ulici Jizerská by měl podle návrhu vzniknout nový kruhový objezd.

„Do křižovatky bude nově ústit pět směrů, kruhový objezd navíc zpomalí řidiče přijíždějící do města,“ vysvětlil Plašil. Kromě toho by se na něm měly otáčet i soupravy turistického vláčku, který by zde v budoucnu město rádo vidělo.

Terminál pro autobusy, parkoviště, kemp

Centrem lokality by se stal nový terminál s nástupními a výstupními místy zájezdových autobusů a zmíněného vláčku, spolu s parkovištěm. Novinkou by v Podzámčí byl například autokemp, který zde chce město obnovit, nebo nová stezka podél řeky.

Největší rozruch na středečním projednávání studie vzbudil kruhový objezd spolu s vláčkem. „Jsou to megalomanské plány, tohle ať si staví Praha,“ zlobil se jeden z občanů. Podle zdejší kastelánky Jany Pavlíkové navíc chybí vize budoucího provozu vláčku. „Kdo s vláčkem bude jezdit? Jakou bude mít trasu? A kde chcete, aby zastavoval, když bude parkoviště u našeho zámku plné?“ dotazovala se.

Město ale podle jeho vedení o takových podrobnostech zatím neuvažuje. „Je to jen územní studie, která navrhuje, co by zde mohlo být, a jak to tu umístit, aby to dohromady fungovalo. Má sloužit jako vodítko,“ vysvětlil místostarosta Jiří Stodůlka. Jinými slovy, schválení studie neznamená, že se zde do měsíce vše vybuduje. „Když se ale bude vyhlašovat nějaký dotační program třeba na turistická parkoviště, budeme vědět, na co přesně žádat,“ dodal místostarosta.

Pokud jde o kruhový objezd, ten si zřejmě intenzita dopravy vyžádá. „Od listopadu do dubna to bude možná nesmysl, na sezonu ale smysl mít bude. Necháme to ale ještě posoudit dopravními experty,“ popsal starosta Dan Ramzer. Kruhová křižovatka by vznikla na silnici, která patří kraji, tudíž by město muselo spolupracovat s ním. Podobně bude nutná spolupráce s železničáři na výstavbě nové železniční zastávky, kterou studie také navrhuje.

Autor studie aktuálně zpracoval dvě varianty, ze kterých vzejde jedna finální. Připomínkovat návrhy mohou lidé až do 8. března.