Architekt Jiří Suchomel založil fakultu architektury TUL v roce 1994 a byl jejím prvním děkanem. Do roku 2011 pak vedl i katedru architektury a do roku 2018 architektonický ateliér. V roce 2001 založil fakultní architektonickou kancelář AR-TUL, kterou vedl do roku 2019. V roce 1993 se habilitoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze na základě souboru svých architektonických prací. V roce 2000 byl jmenován profesorem architektury a designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V současnosti vede na fakultě bakalářské, diplomové a doktorské práce a výzkumný projekt 3D-STAR, zaměřený na využití 3D tisku ve stavebnictví a architektuře.

Narodil se v roce 1944 v Kladně. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT a Akademii výtvarného umění v Praze. Ještě jako student se v roce 1969 stal členem Školky libereckého Sialu.

Mezi jeho významné projekty z této doby patří přístavba České státní pojišťovny v Liberci, a především kulturní dům Crystal v České Lípě, kde experimentoval s využitím sluneční energie. V letech 1982–1984 realizoval spolu s Emilem Přikrylem a Johnem Eislerem dům IBA v Berlíně. V roce 1984 Jiří Suchomel převzal od Karla Hubáčka vedení Ateliéru 2. Tradici ateliéru se snažil udržet i po roce 1989 jako člen již soukromé kanceláře SIAL. Pro domovskou TUL realizoval Informační centrum a rektorát a s Jiřím Janďourkem budovu G.

Cena se uděluje od roku 2009 k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů, nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti architektury. Nositelem ceny se může stát fyzická nebo právnická osoba. Cena se uděluje na návrh poroty jmenované ministrem kultury. Jejími držiteli jsou například Eva Jiřičná, Miroslav Masák, Věra Machoninová, Viktor Rudiš, Benjamin Fragner a další.