Čtenáři Libereckého deníku opět vyberou v internetovém hlasování nejkrásnější fotku Jizerských hor. Snímky zasílali fotografové do fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky, kterou pořádá Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, již od března. Nyní hodnotí fotografie nejen odborná porota, ale jeden snímek vybere i široká veřejnost. Hlasování bude probíhat po celou dobu letních prázdnin. Postupně se v osmi týdenních kolech představí všechny snímky a z každého postoupí do finále dva nejlépe hodnocené. Finálové hlasování potrvá 14 dní a uskuteční se na přelomu srpna a září. Autor fotografie s největším počtem hlasů obdrží od společnosti Canon hodnotnou výhru a jeho snímek se připojí do výstavní kolekce, kterou nadace představí na vernisáži 24. září v prostorách Centra Babylon v Liberci.

Do červnové uzávěrky bylo přihlášeno 181 fotografií od více jak 50 autorů. „Letošní zájem mě potěšil a odborná porota nemá lehkou práci, neboť většina fotek je opravdu povedená. Některé motivy jsou skoro již tradiční, ale vždy se objeví i řada neotřelých a zajímavých pohledů na krásné pohoří Jizerek,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace. Porota má nyní za úkol vybrat nejen necelých 40 snímků na putovní výstavu, ale k tomu z těch nejlepších sestaví benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2020. Ten nadace vydá již po deváté a výtěžek z jeho prodeje poputuje na projekty pomáhající Jizerským horám.

„Letos jsme si vybrali projekt Jizersko-ještědského horského spolku s názvem Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny. V zásadě jde o to, že do samotného srdce Jizerských hor bude vysázeno přes 14 tisíc geneticky původních stromků a pomůžeme i místním rašeliništím vybudováním přehrážek, díky kterým budou lépe zadržovat vodu. Spolku se povedlo na projekt získat evropskou dotaci ve výši 2 milióny korun a naše nadace se zavázala získat přes 350 tisíc korun na nezbytné spolufinancování,“ vysvětluje Petrovský.

Nadace vyhlašuje fotografickou soutěž již od roku 2011 a s nápadem tehdy přišel její předseda správní rady František Pelc. Za její historii poslali fotografové skoro 1 800 snímků a vydáno bylo již přes deset tisíc kalendářů. Pravidelně se zapojují autoři nejen z celé České republiky, ale také z Polska. „Jsem velice rád, že se nám podařilo založit tradiční akci, která má úspěch jak u fotografů, tak i u široké veřejnosti a věřím, že tímto způsobem dokážeme lidem nejen ukázat krásy Jizerských hor a přírody jako takové, ale zároveň upozornit i na potřebnost její ochrany,“ uzavírá Petrovský.