Tři politici se k této otázce postavili negativně, zbylých šest jich souhlasilo.