Pět politiků odpovědělo ano, zatímci zbylí čtyři se vyjádřili negativně. 

Jak by volební lídři v Libereckém kraji hlasovali? Zdroj: Deník