Pět politiků odpovědělo ano, zatímci zbylí čtyři se vyjádřili negativně.