Největší problémy Frýdlantu? Zdravotní péče a špatné dopravní spojení do vnitrozemí. Vyplývá to z ankety Deníku, který oslovil všechny kandidáty na tamního starostu. Právě tato dvě témata byla nejčastěji zmiňovanými bolístkami města.

1) Co považujete za největší problém Frýdlantu a jak jej budete řešit, pakliže budete ve vedení města?
2) Jakou největší investiční akci chystáte, pakliže budete ve vedení města, a jak ji budete financovat?

Dan Ramzer (ODS)

Dan RamzerZdroj: ČTK1) Největším problémem Frýdlantu je absence kvalitního dopravního spojení do Liberce komunikací I/13 a současný stav zdravotní obslužnosti ve Frýdlantské nemocnici, kdy současný provozovatel negarantuje 24 hodinovou zdravotní péči. Ani jeden problém nevyřešíme sami. Pokud jde o komunikaci, tu musí řešit stát, a co se týká nemocnice, tam musí pomoci Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec.

2) Největších investičních akcí bude několik – rekonstrukce Kodešovy ulice ve spolupráci s Libereckým krajem a Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s., rekonstrukce autokempu s koupalištěm, pokud na něm bude shoda v zastupitelstvu, rekonstrukce budovy ZŠ TGM v Bělíkově ulici, kam by se měla stěhovat základní umělecká škola, a v případě, že bude Krajská nemocnice Liberec provozovat frýdlantskou nemocnici, je potřeba výrazně zainvestovat a rekonstruovat celý areál nemocnice ve výši cca 50 mil Kč.

Dobrovolní hasiči ve Frýdlantě zažili o víkendu velkou slávu.
FOTO: Dobrovolní hasiči ve Frýdlantě si připomněli 150 let od svého založení

Jaroslav Vančura (Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst)

Jaroslav Vančura, kandidát do zastupitelstva města Frýdlant 2018.Zdroj: Archiv Jaroslava Vančury1) Za jednu z největších slabin města považuji spojení s Libercem. Cesta do krajského města přes Jizerské hory a obce. Pokud se vyřeší toto téma, změní se kvalita celé oblasti Frýdlantsko, ne jen Frýdlantu. Zdravotnictví, dostupnost vyšší úrovně péče. Pracovní příležitosti, kratší doba strávená na cestě do práce, ale i větší zájem zde vybudovat menší firmy. Větší nabídka práce by znepříjemnila život a omezila argumentaci „profesionálních“ sociálně nepřizpůsobivých, kteří tvrdí, že nemohou pracovat, protože není kde. Což je jeden z důvodů, proč se do okrajových oblastí stěhují.

K dosažení vede cesta přes neustále vyjednávání s odpovědnými orgány a představiteli obcí, kteří v současné brání nutným stavebním dílům. Právo na standardní úroveň života mají i ti pracující občané, kteří žijí na periferii republiky.

2) V první řadě je nutné si uvědomit, že jakákoliv akce není z rozhodnutí jedince, byť by byl ve vedení, ale zastupitelstva. Ve městě se ve spolupráci s krajem připravuje rekonstrukce ul. Kodešova, což je akce, která je již v běhu, a je nutno ji dotáhnout co nejdříve k realizaci. Problematické jsou ulice Palackého, Vrchlická, které již nejsou ve středu města, ale řešit se musí. Jak řešit financování. Využít možnost dotací a vlastního podílu města.

Nicméně v souvislosti s investicemi jsou změny priorit tak rychlé, že za skutečné lze považovat akce, které dojdou do fáze realizace. Nicméně je možné, že by mohlo dojít k nalezení řešení v tématu zdravotnictví a to konkrétně Nemocnice Frýdlant. Pokud by se k tomu došlo, bude na městě aby potvrdilo svůj postoj finančním vkladem do objektů. Toto financování by nebylo jen z jednoho zdroje, ale bude třeba hledat kombinaci zdrojů, včetně podílu ostatních obcí na Frýdlantsku, neboť zdravotní služba bude sloužit pro občany celého Frýdlantska, což je třeba, aby i ostatní starostové tuto službu podporovali.

Knihkupectví Fryč
Knihkupectví chce oživit ulice uměním. Hledá dárce na Startovači

Antonín Dočekal (Domov můj Frýdlant)

Antonín Dvořák, kandidát do zastupitelstva města Frýdlant (Domov můj Frýdlant) 2018.Zdroj: Archiv Antonína Dočekala1) Největším problémem našeho města je zároveň průšvihem celého Frýdlantského výběžku. Je jím  městská nemocnice v rozkladu. „Kdysi kolébka, nyní Frýdlantska mého rakev.“ Jedině ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec vidíme šanci na znovuobnovení 24hodinové základní lékařské péče - pohotovosti. Úrovně a pověsti dosažené pod vedením primáře pana MUDr. Viktora Hrnčíře si však můžeme už jen nechat zdát…

2) Opomíjené Frýdlantsko a město Frýdlant naléhavě potřebuje, aby byla konečně dokončena rychlostní cesta z Mníšku do Frýdlantu. Vytvoříme permanentní tlak na krajské orgány ať začnou konečně plnit letité sliby! Nechceme, aby město bylo pouhou noclehárnou liberecké průmyslové zóny. Pak se vrátí na Frýdlantsko firmy a prosperita. Investiční akce lze realizovat jedině v názorové shodě většiny zastupitelstva.

Roksolana Sobotová (Starostové pro Liberecký kraj)

Roksolona Sobotová, kandidátka do zastupitelstva města Frýdlant 2018.Zdroj: Archiv Roksolany Sobotové1) Jedním z největších problému ve Frýdlantě je nedostupnost kvalitní lékařské péče a nedostatek zdravotních služeb. Chtěli bychom udržet maximální možný rozsah lékařských a zdravotnických služeb nemocnice ve Frýdlantě. Jedině ve spolupráci s krajským úřadem, krajskou nemocnicí, okolními obcemi a s podporou města Frýdlant, lze docílit úspěchu. Myslím si, že společně můžeme najít cestu pro všechny strany přijatelnou. Musíme myslet na naše obyvatele, koneckonců jsme jejich součástí, a naším úkolem je hájit jejich zájmy.

2) Chtěla bych investovat nějaké finance do rozvoje města: vybudování kvalitní infrastruktury, kompletně opravit ulice Kodešova, Vrchlického, aj. Zvýšit počet parkovacích míst, opravit cesty, chodníky, vybavit dětská hřiště, podpořit výstavbu rodinných domů na nových pozemcích a také vybudovat veřejné koupaliště v oblasti autocampu. Finance se dají sehnat mnoha způsoby, hlavně je potřeba dobře hospodařit s rozpočtem. Dále by mohly úpravy spolufinancovat dotace, nákup elektřiny a plynu na aukcích a veřejné zakázky s účastí místních firem. Myslím si, že společnými silami zde zmíněné projekty mohou dosáhnout úspěšného konce.

Jizerské hory.
„Les není továrna na dřevo,“ říká šéf ochrany přírody Jiří Hušek

Alexandr Stejskal (Svoboda a přímá demokracie)

Alexandr Stejskal, kandidát do zastupitelstva města Frýdlant 2018.Zdroj: Archiv Alexandra Stejskala1) Největším problémem města Frýdlant je malá nabídka pracovních příležitostí. Občané dojíždí za prací do okolních měst, kde také svůj plat utrácejí. Mohu říci, že nám z 90 % odtékají peníze mimo Frýdlant. Když tu budeme mít pro své občany zázemí a práci, zůstanou ve městě naši lidé a spolu s nimi i prostředky pro rozvoj podnikání. Řešení vidíme v oslovení a přilákání investorů do našeho města. V současné době je město Frýdlant jen noclehárnou, která tak ztrácí možnost rozvoje a město tak stagnuje.

2) Naše politické hnutí SPD vidí jako nezbytně nutné zapracovat na vybudování bytů pro mladé a začínající rodiny. Stávající stav a počty bytů jsou neodpovídající počtu evidovaných žádostí o bydlení. Důležité je i zajištění finančních prostředků na znovuobnovení a otevření nemocnice Frýdlant, která byla vždy vyhlášenou nemocnicí se skvělými lékaři. Všechny naše názory sladíme s názory občanů města, kteří by získali prostor se k dané situaci vyjádřit prostřednictvím referenda.

Silnice I/35 procházející obcí Paceřice.
Obyvatelé Paceřic sepsali petici, podle hygieny ale hluková zátěž splňuje limity

Petr Beran (Frýdlant sobě)

Petr Beran, zastupitel města Frýdlant (Frýdlant sobě).Zdroj: Archiv Petra Berana1) Za největší problém Frýdlantu považuji nedostatečnou zdravotní péči poskytovanou v místě. Ten problém se vleče již několik let a navíc úroveň poskytovaných služeb má sestupnou úroveň. Ke zlepšení tohoto stavu se snad nyní schyluje. Zlepšení podmínek se dotkne všech obyvatel Frýdlantu a dalších částí výběžku - dětmi počínaje a seniory konče.

Palčivých problémů je ale samozřejmě víc:  nedostatek pracovních příležitostí, dopravní spojení s Libercem, cena vody. Co se týče způsobů řešení problémů - nikdo nebude schopen cokoliv vyřešit sám. Bude k tomu potřebovat partnery, kteří budou schopni konstruktivně pracovat, vymýšlet varianty řešení, posoudit dopady toho či onoho řešení a rozhodnout. A na takový způsob práce jsem připraven.

2) Největší investiční akce, které se připravují, jsou rekonstrukce ulice Kodešova, postupná revitalizace sídlišť a již zmíněné řešení služeb poskytovaných ve frýdlantské nemocnici. Financování obecně lze řešit vlastními zdroji, dotací nebo úvěrem. Prioritně využijeme možnosti dotací a u ostatních projektů (včetně těch, které vzniknou v průběhu realizace připravených) se financování pokryje v kombinaci vlastní zdroje a úvěr.

Co se týče zaúvěrování města, je třeba zodpovědně posoudit přípustnou výši a dopad splácení na chod města. Především s předpokládanou nemalou spoluúčastí města na řešení zajištění zdravotní péče považuji za pozitivní, že nedošlo ke koupi areálu Slezan. Nezbytná likvidace objektů v areálu by odčerpala nemalou část prostředků z účtu města. Taková dobrodružství si dovolit nemůžeme a celý záměr byl pro mě od prvopočátku velmi nedůvěryhodný.

Ornitolog Jan Hanel se stará o opeřence v liberecké zoo už dvanáct let.
Práce s ptáky je krásná nejistota, říká ornitolog Jan Hanel