Přeměna na plochu k bydlení hrozí podle nového územního plánu Liberce sice jen asi třetině parku, jež je v soukromých rukou. To ale podle protestujících lidí znehodnotí celý tento pozemek.

„Víme, že zástavba by mohla vyrůst jen asi na třetině plochy. Jenže podle nás se tím zničí celý park,“ uvedla za protestující Halina Doležalová. „V jedné části parku rostou dvoumetrové azalky, je to rarita. I kdyby chtěl majitel parku něco postavit jen na části území, určitě při stavbě padnou tyto krásné stromy. A to nám samozřejmě také vadí,“ doplnila.

Na obranu tří tisíc metrů čtverečních zeleně kousek nad botanickou zahradou připravili mladí lidé z okolí předevčírem demonstraci. Mnozí z nich ještě nejsou plnoletí, pod petici se tedy podepsat nemohli. Proto aspoň namalovali několik cedulí a transparentů a přímo v parku udělali krátký happening. „Nechceme, aby tady stály místo stromů domy,“ podotkl za organizátory mítinku student Martin Doležal.

Park leží na křižovatce ulic Vnislavova, Chebská a Elišky Krásnohorské. Jak vysvětlil náměstek pro územní plánování Jiří Rutkovský (SZ), pokud bude připomínka správně podaná, pak ji projedná výbor zastupitelů pro územní plánování. Ten má doporučující hlas pro následné jednání zastupitelů. „Podobných připomínek budeme projednávat desítky, ne–li stovky. Všude musíme sladit zájem veřejný se zájmem soukromým, aby byly v souladu,“ řekl náměstek Jiří Rutkovský.

Samotná petice ale musí mít formu věcně shodné připomínky, aby naplňovala zákonné požadavky stavebního zákona. Protestující lidé si musejí také třeba určit svého zmocněnce, který je bude zastupovat. „Zmocněnce máme. Protest proti proměně parku je jedním ze tří, které budeme jako věcně shodnou připomínku podávat. Další je například plánované zabrání parku mezi kulturním centrem Lidové sady a zoologickou zahradou pro potřeby zoo,“ upozornila Halina Doležalová.

Park byl prodán městem Liberec za 274 000 korun v opakované veřejné dobrovolné dražbě v roce 2006. „Prodej parku vyšel najevo na podzim 2007 a byl jednou z kauz, které vedly k založení občanského sdružení Staré Město Liberec. Když jsme se na prodej ptali, radnice nám odpověděla, že jsme si park mohli koupit sami,“ uvedla za sdružení Staré Město Liberec Alena Dvořáčková. „Minimálně dvakrát byl ze strany vlastníka parku učiněn pokus o změnu územního plánu na využití pro bydlení, původně se mělo jednat o zastavění celé plochy parku a vyšší zástavbou, než o kterou je žádáno dnes,“ doplnila.

Jak připomněla, bývalé vedení města až po několika letech připustilo, že prodej parku byl chybou a že by změna územního plánu na plochu l bydlení neměla být současnému majiteli povolena. „Budeme se touto námitkou zabývat. Pokusíme se najít takové řešení, které bude přijatelné jak pro vlastníka parku, tak také pro lidi, kteří bydlí v okolí,“ slíbil náměstek pro ekonomiku Jiří Šolc (Liberec občanům).