Jde o kombinaci nepřetržité asistenční služby a technického zařízení s tísňovým tlačítkem, pomocí něhož je člověk napojen na dispečink. Ten je v činnosti 24 hodin denně a obsluhují ho speciálně vyškolení pracovníci se zdravotnickým vzděláním.

Zázračná krabička pomáhá

„Nabízíme dvě varianty řešení - mobilní a domácí komplexní asistenci. Mobilní asistenční služba je vhodná zejména pro aktivní seniory. Jde o speciální zařízení v podobě malé krabičky s tísňovým tlačítkem a GSM lokalizací polohy. Tento systém je technologickou špičkou v oblasti tísňové a asistenční péče o seniory.

Staří či handicapovaní lidé se díky němu mohou volně pohybovat aniž by rodina měla obavy o jejich bezpečí při pohybu mimo domov. Krabička dokonce sama dokáže rozpoznat pád na základě nehybnosti a přivolat pomoc i v případě, že člověk sám už toho není schopen,“ vysvětluje Martina Hebelková, jednatelka společnosti Henig-security servis Česká Lípa a zároveň autorka projektu Anděl strážný.

Na myšlenku projektu ji přivedla nejen osobní zkušenost z vlastní rodiny, ale i jejího nejbližšího okolí. „Stále víc mých známých musí řešit problém, jak se o své rodiče ve vysokém stáří postarat, jak zajistit jejich bezpečí, když jsou v práci nebo daleko od jejich domova,“ vysvětlila Martina Hebelková.

Druhá varianta - domácí asistenční služba - je vhodná pro ty seniory, kteří v důsledku svého zdravotního stavu tráví většinu času v prostředí domova. „Pomocí moderního bezdrátového osobního systému dokážeme monitorovat pohyb člověka, pokud ho přepadnou náhlé zdravotní potíže, upadne, nemůže sám vstát nebo se dokonce ocitne v ohrožení života a opět si sám už nedokáže přivolat pomoc. Například v případě srdečního selhání nebo mozkové příhody. Tedy všude tam, kde čas hraje roli,” dodává Martina Hebelková.

Systém může být navíc doplněn o detektor kouře, plynu či vody, což je důležité například u pacientů s Alzheimerovou chorobou či u lidí trpícími z různých dalších důvodů častými výpadky paměti. „Může být dokonce nastaven tak, aby pacienta upozornil, že má užívat důležité léky,” doplnila nastavení možných služeb Martina Hebelková.

Jak vlastně funguje?

Službu aktivuje stisk tísňového tlačítka, které seniora okamžitě spojí s dispečinkem Anděla strážného. Hovor na straně uživatele probíhá automaticky přes hlasitý odposlech, což je důležité v případě, že se člověk nemůže dostat k telefonu. Vyškolený operátor se zdravotnickým vzděláním nejdříve zjistí stav a závažnost situace, v níž se člověk nachází a poté vyhodnotí optimální formu pomoci.

Ta může mít podobu buď sousedské pomoci, zásahu rodinného příslušníka nebo přivolání rychlé záchranné služby.

„Určitě se jedná o velký přínos v oblasti péče o seniory. Zvláště u starých lidí, kteří žijí sami, často dochází k pádu, když jdou v noci na záchod, zakopnou o koberec, zlomí si krček kosti stehenní a zůstanou několik dní bez pomoci. Díky systému Anděl strážný by se k postiženému měla dostat pomoc velmi rychle, a nikoliv za dva až tři dny, kdy nás přivolají sousedé, protože z bytu nikdo nevychází. Stejné nebezpečí se týká například kardiaků či diabetiků, kteří mohou nečekaně zkolabovat a zůstat bez pomoci,” zhodnotil novou službu ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Mackovík.

Přínosem je podle jeho slov i možnost lokalizace ohroženého člověka v terénu pomocí GSM systému. „To nám určitě usnadní práci v případě, kdy člověk v ohrožení života nedokáže přesně udat místo, kde se nachází.”

O novou službu, která se zatím testuje na Českolipsku, ale může být provozována na kterémkoliv místě v ČR už projevila zájem i některá zařízení sociálních služeb. „Například Sluníčko v Novém Boru, testují ho už také Sociální služby města Česká Lípa,” potvrdila Hebelková „Našim klientům může služba nabídnout určitý pocit bezpečí, protože vědí, že si mohou okamžitě přivolat pomoc při možném pádu ve své domácnosti, mohou si přivolat lékařskou pomoc nebo i jenom pracovníka přímo na zařízeních,“ pochvaluje si Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb České Lípy.

Testování je zdarma

Pocit bezpečí a klidu podle ní přinese jak lidem dosud zcela mobilním, tak i nemocným lidem upoutaným na lůžko. Měsíční paušál za službu se pohybuje od 275 do 550 korun podle nastavení služeb. Dražší je pořízení vstupního zařízení.

Mobilní zařízení stojí 4800 korun, domácí stanice přijde na 8900 korun. Systém si je podle Martiny Hebelkové také možno zapůjčit a dva týdny jej bezplatně testovat. „Naším cílem je získat dotace, abychom mohli zařízení nakoupit a lidem je pronajímat za symbolickou korunu, takže by si platili pouze paušál,” zdůraznila Martina Hebelková.

„Snažíme se hledat řešení kombinací některých grantů a sociálních příspěvků, které jsou v důsledku pro stát a poskytovatele těchto příspěvků lacinější než péče ve státních zařízeních. Nabízíme pomoc těm, kdo chtějí zvládnout péči o své staré rodiče v jejich prostředí, chtějí jim i přes vysoké stáří či zdravotní potíže umožnit důstojný a hlavně aktivní život,” říká o projektu Hebelková.

Kombinace tísňových volání a terénních služeb přinese výraznou pomoc rodinám a osobám, které o seniory a postižené pečují. Ne každý si může dovolit drahé privátní zařízení nebo pečovatelku. Někdy také rodiny mohou s naší pomocí překlenout těžké období, než se člověk dostane do zařízení, kde se o něho mohou v další fázi postarat odborní pracovníci,“ uzavírá autorka projektu. I to však bude v době restrukturalizace lůžek a očekávané transformaci léčeben dlouhodobě nemocných v souvislosti s nárůstem počtu potřebných lidí stále těžší.