Na základě hloubkové analýzy hospodaření města a jeho veškerých finančních toků mu totiž udělila na konci měsíce dubna třetí nejlepší možný rating. Hodnocení přitom neovlivnilo ani často diskutované vysoké zadlužení města.

„Ano, po započtení závazků městských společností je sice zadluženost vyšší, ale tyto závazky plní samotné městské společnosti. Chápu, že pro účely ratingu je nutné zohlednit i tyto dluhy, avšak na finanční situaci města se tyto skutečnosti takřka neprojevují,“ vysvětlil Jiří Kittner s tím, že pokud by byla výše zadluženosti chápána jako nezdravá, pak by metodika poskytovatele úvěrových ratingů nedovolila analytikům tak vysoké hodnocení.

„Je třeba si uvědomit, že ratingová stupnice se skládá z dvaceti úrovní. To, že Liberec dosáhl na třetí nejlepší, je nepochybně velký úspěch,“ dodal liberecký primátor.

Příznivé hodnocení města vychází podle analytičky agentury Moody´s Investors Service Dagmar Urbánkové z toho, že Liberec v posledních dvou letech zlepšil své provozní hospodaření. Zpráva agentury ale zároveň upozorňuje, že hospodaření města může být negativně ovlivněno zpomalením růstu národní ekonomiky.

„Dopad nižších výnosů ze sdílených daní bude částečně zmírněn růstem daně z nemovitosti, ale další omezení provozních výdajů bude nevyhnutelné pro zachování adekvátních provozních marží,“ píše se ve zprávě agentury Moody´s Investors Service, která si všímá také toho, že město v letech 2004 až 2008 financovalo svou výraznou investiční aktivitu zejména dotacemi a prodejem majetku. Kromě toho využilo i dodavatelské úvěry s dlouhodobou splatností, aby snížilo tlak na rozpočet města.

V následujících letech přitom hodlá zpomalit svou investiční aktivitu a zaměřit se na projekty podporované fondy EU a tím minimalizovat nároky na financování ze strany města.