Další výsadby kraj dokončil také v oblasti Hradčan či Svébořic. Kraj už má na tento rok zpracované projektové dokumentace na ošetření a obnovu dalších 12 alejí. Spustil také aplikaci pro lepší orientaci k tématu výsadby stromů a k údržbě silniční zeleně. Ta nabízí i prezentaci líp republiky.

„Jsem rád, že úspěšně pokračujeme v trendu péče o aleje podél krajských silnic. Záleží nám nejenom na jejich estetické hodnotě, ale i praktickém využití. Stromy udržují krajinný ráz a přispívají k zadržování vody. Řidiči se také během průjezdu alejemi nemusí obávat neočekáváných prudkých nárazů větru, jelikož je stromořadí před nimi ochrání,“ řekl statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták.

Natáčení dokumentu Jizerské hory, Viktor Kuna.
Hudebníkovi učarovala krása Jizerek. Věnoval jim celovečerní film

Celkové náklady na výsadbu krajských alejí dosahovaly v roce 2021 téměř třech milionů korun bez DPH. Podíl kraje přitom činil 20 % z této částky, tedy téměř 600 tisíc korun. „Aleje jsou důležitý krajinný prvek. Ochrání silnici před některými projevy nepřízně počasí, ale zejména jsou biotopem pro řadu živočišných druhů a podporují správnou funkci vodního režimu. Dalšími systematickými kroky kraje budou návrhy na výsadbu alejí také mimo krajské silnice, a to v rámci krajiny, polních cest a místních komunikací,“ dodal radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek.