„Česká chemická jednotka prováděla chemický průzkum na základě žádosti afghánského ministerstva hornictví,“ uvedl tiskový důstojník českého kontingentu v Afghánistánu major Karel Navrátil. „Vlastní průzkum proběhl dne 13. listopadu.“

Zastaralý podnik příliš nepřekvapil

Dotyčná továrna, která vyrábí především dusíkatá hnojiva, se nachází asi 20 kilometrů od jednoho z největších afghánských měst Mazar–e–Sharifu. Vyrostla zde v roce 1974 a od té doby v ní neproběhla žádná významnější modernizace.

Během měření spolupracovali s českými chemiky i experti z armád Německa, Švédska a Francie. Ochranu mise zajišťovali chorvatští vojáci. „Výsledek měření a analýz vcelku odpovídal technickému stavu továrny,“ uvedl Karel Navrátil. „Hlavní výrobní surovinou je zde čpavek. Naměřili jsme zvýšenou koncentraci čpavku v ovzduší a upozornili vedení továrny, že v případě havárie by únik čpavku mohl ohrozit obyvatelstvo v širokém okolí továrny,“ doplnil.

Velení mezinárodní mise ISAF akci vyhodnotilo jako úspěšnou. „Česká účast v této misi začala v roce 2007 a střídá se zde pravidelně po půl roce kolem 15 vojáků liberecké brigády. Spolu s nimi zde působí i vojenští biologové z Prahy,“ řekla mluvčí liberecké jednotky Vlastimila Cyprisová.