Měli totiž potíže se sháněním práce. Málokterý zaměstnavatel bych ochoten je příjmout, protože jako čerstvým absolventům jim chyběla praxe, kterou firmy požadovaly. Již delší dobu se však jejich nepříznivá situace na trhu práce obrací k lepšímu.

„Absolventi již několik let nepředstavují na trhu práce zásadní problém. Jejich počet například v pětiletém období od konce června roku 2004 do konce letošního pololetí v Libereckém kraji klesl z 1488 na 385 a jejich podíl na celkovém počtu uchazečů ze sedmi a půl procenta na necelá tři procenta,“ vyčíslila Kateřina Sadílková, ředitelka Úřadu práce v Liberci.

Jak dále vysvětlila, podstatou tohoto pozitivního vývoje je dobrý ekonomický posun, zvýšený zájem zaměstnavatelů o mladé lidi, ale také zrušení automatických podpor v nezaměstnanosti.

„Mnoho absolventů odchází také tzv. „na zkušenou“ do zemí EU. Zde sice většinou vykonávají různé pomocné práce, ale prohlubují si jazykové znalosti a získávají zkušenosti,“ uvedla další z příčin Kateřina Sadílková.

Navíc jsou mladí lidé podle jejích informací mezi zaměstnavateli skutečně vítanou pracovní sílou. Jednak představují pro zaměstnavatele gramotnou sílu v oblasti počítačů, navíc jsou jazykově vybavení a hlavně nezatížení jakýmikoliv pracovními návyky. „Mohou si mladého člověka tzv. „vychovat“ a využít jeho nadšení z nové situace po studiu,“ vysvětlila Kateřina Sadílková.

Určitý problém však setrvává u lidí mlaších dvaceti let, především pak s těmi, kteří dokončili pouze základní vzdělání. Pro ně pracovní úřad připravil projekt Příležitost pro Tebe.

„Pro účastníky je připraven ucelený program aktivit, který by jim měl pomoci nalézt uplatnění na trhu práce a také uvědomění si absence jejich kvalifikace,“ uvedla Kateřina Sadílková.

Přidanou hodnotou je řízená praxe, prozatím zcela inovativní nástroj úřadu práce. Pokud se účastník v rámci této praxe u zaměstnavatele osvědčí, je úřad práce schopen díky projektu pomoci finančním příspěvkem na vznik nového pracovního místa.

A jak vidí situaci na trhu práce čerstvá absolventka střední školy Jana Hanáková z Liberce? „Já jsem se zajímala o práci raději hned po maturitě, takže již od června pracuji. Mám ale spolužačky, které si nenechaly poslední prázdniny utéct a začaly práci shánět až teď, a co vím, ani jedna s tím problém neměla. Všechny se od září uchytily,“ potvrdila slova ředitelky pracovního úřadu o vývoji nezaměstnanosti absolventů Jana Hanáková.