Dobrovolníci je sbírali podél toku řeky Smědé, od mostu v Předláncích až po železniční most přes řeku u osady Boleslav. Dohromady naplnili odpadky pětadvacet pytlů a z meandrů řeky vytáhli čtyři pneumatiky. „Počasí nám letos bohužel moc nepřálo a jsme rádi, že i přesto přibližně třicet odvážlivců dorazilo. Oblékli se do holínek a pláštěnek a vyrazili hledat odpadky kolem řeky. Velice jim za to děkujeme a jsme rádi, že i ve velmi nepříznivém počasí se lidé vydají čistit přírodu od odpadků. Dokazují tak, že jim na stavu naší krajiny opravdu záleží,“ řekl předseda spolku Pavel Schneider.

Jednalo se už o patnáctý ročník této akce. JJHS PR Meandry Smědé uklízel poprvé v roce 2005 a od té doby až na výjimky čistí tuto lokalitu od odpadků pravidelně. Jarní období je pro čištění řeky a jejího okolí nejvhodnější. Vegetace ještě nemá listí, terén je prostupnější a odpadky je snazší odhalit. To letos moc neplatilo, jelikož se příroda probudila v předstihu a oproti minulým rokům byly již stromy a keře zelené a byliny narostlé. „Spolek hodlá tento úklid zopakovat i v příštích letech a doufá, že přibude lidí, kteří s nepotřebnými věcmi nakládají tak, jak mají a ubude odpadků hromadících se v krásném prostředí přírodních meandrů řeky Smědé. Každý z nás nese za současný stav rezervace svůj díl zodpovědnosti,“ dodal předseda.

V PR Meandry Smědé je chráněn přírodní ráz údolní nivy podhorské řeky s přirozeně se vyvíjejícím říčním korytem, se slepými rameny a s fenoménem štěrkopískových náplavů. Toto území je pravidelně několikrát za rok zaplavováno a právě tyto záplavy přinášejí do rezervace obrovské množství odpadků, které spláchne voda z hořeních partií povodí řeky Smědé. Odpady z celého Frýdlantska se tak hromadí v přirozených meandrech a naplaveninách, které jsou pro svoji jedinečnost chráněny v přírodní rezervaci.