Jak žít život, který nás uspokojuje a naplňuje, zároveň s vnitřní harmonií a ve zdraví? Je to vůbec možné? Je v lidských silách zvládat stres tak, aby nepoznamenal naši psychiku a zdraví? Je možné obejít se bez velkého množství medikamentů s nepříjemnými vedlejšími účinky? A není údělem člověka život protrpět? Možná stačí podívat se do dávné minulosti a poodhrnout roušku tajemství moudrých mistrů.

Jaké je tajemství dlouhověkosti faraonů?

Mezi prastaré techniky napomáhající harmonizaci organismu patří tzv. žezla síly. Jejich historie sahá do hluboké minulosti, kdy jejich blahodárných účinků využívali egyptští faraoni. Ti se prostřednictvím žezel síly stýkali se svými bohy a prodlužovali si věk dvoj až trojnásobně. Při průměrném věku Egypťanů 25 až 30 let to znamenalo, že například jenom vláda faraona Piopi II. trvala 94 let, Ramses II. vládl 67 let a Titmos III. 54 let.

Žezla síly používali tibetští a čínští mistři. Ve středověké Evropě zase mágové a alchymisté. Ti se při tehdejším průměrném věku 38 let také dožívali vysokého stáří. Albert Veliký 87 let, Saint Germain 86 let. Nikolov Flamel napsal, že dosáhl stáří 88 let pouze díky žezlům. Žezla síly byla také používána v Tibetu, Indii, Číně a mnoha jiných zemích.

Od kavkazské jógy k párovým žezlům

V současné literatuře se popis párových žezel poprvé objevuje v knize polského autora Konta Valevského „Systém kavkazské jógy“, publikované v USA v roce 1995. Valevski dal těmto žezlům název žezla síly. Oranžové žezlo je sluneční a bílé je žezlo Luny, neboli Měsíce. K. Valevski ve své knize popsal zjednodušený způsob výroby žezel, přičemž oranžové je vyrobeno ze slitiny mědi, uvnitř jsou minerály a grafit. Bílé žezlo je ze slitiny cínu a uvnitř se nacházejí magnety a minerály. Valevski ve své knize podrobně popsal i cvičení s těmito žezly, neboť informaci dostal od svých učitelů kavkazské jógy.

Ruští vědci mají po zásluze patent

Vyrobit žezla síly v dnešní době si dali za úkol ruští vědci Andrej Šem a Alexandr Romaněnko. Při svých pokusech použili knihu K. Valevského, archeologické nálezy, historickou literaturu, logické úvahy, intuici a také výsledky pozorování vědců, kteří pracovali na podobném úkolu. Svá žezla síly vyrobili i někteří jiní následovatelé Valevského. Romaněnkovi a Šemovi se podařilo vytvořit žezla síly, která působí pomocí magnetoterapie, galvanoterapie, metalo i mineraloterapie.

Podle materiálů, ze kterých jsou žezla vyrobena, nazvali oranžové Venuše (kovem Venuše je měď) a bílé Mars a Saturn (kovem Marsu je železo, Saturnu zinek). Žezlo Marsu je vyrobeno ze slitiny zinku, olova, cínu a antimonu. Uvnitř se nachází směs minerálů, červená jašma, hematit, granát a almandin. Žezlo Venuše je vyrobeno z bronzu, tj. ze slitiny mědi, cínu a antimonu. Uvnitř je jantar, grafit, nefrit, malachit a serdolik.

Šem a Romaněnko žezla vyrobili a také si je patentovali.

Složení se přece jen podařilo rozšifrovat

Výrobu žezel síly v ČR zavedl B. Tichanovský. Při pokusech se ukázalo, že tato žezla jsou v některých parametrech efektivnější než shodná žezla Šema a Romaněnka, ale cena je podstatně nižší.

Valevski nazval žezla správněji žezlem slunečním a žezlem Luny (Měsíce). Pojmenoval žezla ne podle složení, ale podle funkce. Oranžové žezlo se vždy bere do pravé ruky, tím se aktivizuje sluneční energetický kanál Pingala, a bílé do levé ruky tím se aktivizuje měsíční kanál Ida. Hlavním cílem žezel je harmonizace energie jin a jang a otevření čaker (energetických center). Energie jin je Luna i země, je to chlad i zpomalení. Energie jang je nebe, teplo a zrychlení. Vycházeje z této koncepce, rozšifroval Boris Tichanovský se svým týmem složení žezel. Doplnili je o další minerály, k měsíčnímu žezlu vyrobili dřevěné konce s magickými symboly.

Velký úspěch na kongresu v Moskvě

Žezla síly sklidila úspěch na mezinárodním kongresu v Moskvě v roce 1997. Ten byl zasvěcen otázkám tradiční národní medicíny. Byla zde předvedena mezi mnoha amulety a talismany z Indie, Tibetu, Japonska, Číny a Koreje. Ukázala se jako jedinečný prostředek s perfektními okamžitými účinky na organismus člověka, které jsou měřitelné a registrovatelné běžnými, oficiálně schválenými, diagnostickými metodami, a to již po 10 - 15minutové seanci. Žezla síly prošla úspěšně aprobací v řadě klinik i laboratoří.

Unikátní působení na organismus

Magnetoterapie

Léčebné používání magnetu v podobě magnetické rudy se objevilo již před začátkem našeho letopočtu. Nejstarší písemné zprávy o léčebném využití pocházejí od Etrusků.

K rozvoji tohoto typu léčby došlo až v 70. a 80. letech dvacátého století.

Princip magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organismus. Jedná se tedy o fyzikální terapii, při které je generováno velkoplošně pulzující magnetické pole o nízké frekvenci. Magnetoterapie zmenšuje či úplně odstraňuje bolest, navozuje rozšíření cév, zmenšuje otoky, má protizánětlivý a hojivý efekt.

Galvanoterapie

Jde o elektroléčbu přerušovaným galvanickým proudem, jenž tiší bolesti, aktivuje lymfu, zpevňuje svaly, mnohonásobně zvyšuje vstřebávání účinných látek, zpomaluje stárnutí, působí na detoxikaci buněk, zabraňuje vypadávání vlasů a celkově zlepšuje také pokožku.

Mineraloterapie

Podle staroindických véd jsou krystaly minerálů kondenzátory kosmické a přírodní energie. Nejmenší částice krystalů ve své struktuře působí jako tvarové zářiče nebo též transformátory či ladičky energií. Krystaly vydávají a převádí pozitivní energii do nemocné tkáně. Pomocí vibrací minerálů se v nemocné tkáni obnoví energetické pole poškozené tkáně, a tím nastává její léčení.

Působnost kamene do jednotlivých složek lidské bytosti tedy záleží na druhu kamene, stejně tak jako na jeho kvalitě. Každý kámen musí být specifický a neopakovatelný exemplář, univerzální pak působí ve všech potřebných úrovních.

„Organismus na jejich působení reaguje zlepšením krevního oběhu mozku, zlepšováním funkce všech vnitřních orgánů, centrální nervové soustavy a načerpáním životní síly. Praxe ukázala jejich efektivnost při léčbě sklerózy, poruch zraku a sluchu, roztroušené sklerózy, trávicího traktu včetně cukrovky, páteře, narušení krevního oběhu, zvýšeného krevního tlaku, srdečně cévních onemocnění, onemocnění centrálního nervového systému a po mozkové mrtvici. Prokázalo se, že po úrazech kosti rychleji srůstají a rány se lépe hojí. Žezla jsou svými účinky výborným prostředkem pro navrácení sil po těžkých onemocněních a operacích,“ vysvětluje Iva Kukačková z ústeckého Epam centra.

Použití žezel síly doporučuje B. Tichanovský i sportovcům. Žezla je možné používat i pro zmagnetizování nebo nabití vody. V léčebné praxi je nashromážděno mnoho zkušeností s léčením různých onemocnění pomocí této zmagnetizované vody, například ledvin, srdce a kůže. Pravidelné kloktání úst touto vodou napomáhá odstranění zubního kamene a vyléčení parodontózy. Zmagnetizovanou vodu je dobré nejen pít, ale také na ní připravovat maso, zeleninu a jiné pokrmy.

Pokud umístíme mezi žezla na hodinu mísu s masem, energetické působení žezel sejme negativní informace z masa. Jídlo zhotovené z tohoto masa je chutnější, lépe stravitelnější a přinese člověku více užitku.

Účinky žezel zesilují elixíry

Pro zesílení efektu na lidský organismus doporučuje Boris Tichanovský společně se žezly vždy použít elixír přírodní tibetské medicíny Epam. Na dlaně naneseme několik kapek odpovídajícího Epamu. Například, když léčíme srdce, kapeme srdeční Epam, na léčení jater jaterní Epam, na páteř a klouby tkáňový Epam atd. Pečlivě elixír rozetřeme v dlaních a ihned uchopíme žezla do rukou. Žezla silně sevřeme v rukách, zlehka protřepeme, a potom ruce uvolníme. Soustředíme veškerou pozornost na své tělo a na lehké pocity, které v těle vznikají. Žezla držíme v dlaních podle intuice tak, aby nám bylo dobře, a to po dobu 10 až 30 minut. Provádíme jednou až třikrát denně.

Při onemocněních páteře se dává žezlo Luny pod kostrč a Sluneční žezlo pod krční páteř. Před tím je potřeba natřít páteř Epamem 31 tkáňovým nebo Epamem 8 traumatickým.

Tibetské tajemství pochází z klášterů

Přípravky EPAM jsou elixíry zdraví mající původ v tibetských buddhistických klášterech. „Máme k dispozici řadu dvaceti druhů EPAMů, která pokryje celou patologii. Například EPAM jaterní, ledvinový, ženský, protialergický, tkáňový, nervový, hojivý, univerzální na harmonizaci imunity a další. Tyto EPAMy tvoří nosný pilíř přírodní tibetské medicíny obsahující 350 produktů. Dvacet let praxe v České republice potvrdilo jejich mimořádný vliv na obnovu buněk, orgánů a celé orgánové soustavy a na harmonizaci imunity.

Tak velká efektivita je možná díky hlubokým znalostem o energiích rostlin a člověka. Nestačí znát účinnou látku obsaženou v bylině například podle atlasu. Je třeba vědět, ve které části rostliny se této látky nejvíce nachází, ve kterou dobu rostlinu sklízet a jakým způsobem účinnou látku uvolnit. Nejšetrnějším způsobem je výroba tinktury. Některé tinktury se vyrábí pár dní a jiné několik měsíců. Jedny se během výroby nechávají na slunci, jiné se zakopávají do země. EPAM jich podle svého zaměření obsahuje 10 21, přidán je výtažek z propolisu a v některých případech mumio,“ říká Iva Kukačková.

Výzkum profesora Alberta Skvorcova

Jako konzultant byl přizván k překladům originálů tibetských traktátů ruský vědec, pracovník novosibirské akademie věd, biofyzik prof. Albert Vasiljevič Skvorcov, aby vědecky objasnil některé odborné věci. Zkoumal, jakým způsobem mezi sebou komunikují a jak se navzájem ovlivňují rostliny a lidé na energetické úrovni. Pro lepší představu uvedu příklad na lidech. Někomu druhý člověk „nesedne“, zdá se mu nudný, další se může zdát jinému příliš hlučný apod. Přestože jsou všichni dobří lidé, energeticky si nesednou. Neškodí si, ale jejich vzájemný kontakt je příliš neobohatí.

V EPAMech jsou byliny kombinovány tak, aby spolu navzájem a zároveň s lidským organismem dobře spolupůsobily. Všechny tyto znalosti získali tibetští lámové během tisícileté praxe s léčením. Předali je prof. Skvorcovovi a ten Borisovi Tichanovskému, kterého určil svým nástupcem. Prof. Skvorcov v roce 2002 osobně zkontroloval výrobu EPAMů v Čechách. Shledal ji v pořádku a potvrdil, že jsou vyráběny v souladu s původní recepturou.

Zkušenosti s používáním žezel síly

„O žezlech síly jsem se dozvěděla asi před šesti lety. Protože mne zaujala jejich historie, zobrazovaná v egyptské kultuře po tisíciletí, vzácné složení minerálů a důmyslná konstrukce a popisované účinky, vlastním je také.

Používám je asi 5 let zejména při stavech úzkosti, sklíčenosti a únavě a při nemoci. Také při usínání je držím v rukou a mám pocit bezpečí. Kolegyně, která používá žezla síly často s manželem dohromady, říká, že se jim snížila hladina cukru v krvi při diabetu.

Účinkům těchto žezel věřím, protože při držení v rukou se mi po chvíli zahřejí tak, že je musím odložit, jak pálí a píchají do dlaně. A to patřím k těm, kteří si stěžují na stále nepříjemně studené ruce.“
Helena 49 let, Ústí nad Labem

„Žezla síly používáme s manželem často. Snížila nám hladinu cukru v krvi při diabetu.“
Jiřina 76 let, Ústí nad Labem

„Pokud na mě doléhá nějaká nepříjemnost, používám žezla síly. Pak je jejich pozitivní vliv na můj organismus okamžitý a velmi znatelný. I jejich zásluhou jsem nebyla nemocná několik let a neužívám žádné medikamenty.

Podělím se ještě o zkušenost mojí maminky Ludmily (bytem Psáry). Před nedávnou dobou prodělala mozkovou cévní příhodu s těžkými následky. Ještě na JIP začala užívat Epam nervový a žezla síly. Svojí vnitřní odhodlaností nepoddat se nemoci ani svému věku (78 let), dosáhla po jednom týdnu zlepšení zdravotního stavu natolik, že její původně těžké postižení organismu bylo ošetřující lékařkou klasifikováno jako střední. Zdravotní stav se i nadále rychle zlepšuje.“
Iva Kukačková 48 let, Ústí n. L.

„Na žezlech síly, po pravdě řečeno, mě nejprve zaujalo jejich používání faraony pro prodloužení života. Při jejich používání jsem pociťovala pomalu, ale jistě, jejich blahodárné účinky. Najednou jsem se cítila svěží jak psychicky, tak fyzicky a začala jsem se o účinky žezel více zajímat. Také proto, že jsem po operaci páteře.

Když držím klasicky žezla v ruce a podaří se mi usnout, žezla nikdy z rukou nevypadnou. Když si je přikládám na páteř, nikdy mě netlačí. To a i další věci mě definitivně utvrdily o jejich blahodárných účincích.“
Věra 63 let, Ústí nad Labem


SOUTĚŽTE O ŽEZLA A ELIXÍRY EPAM

Chceteli se zúčastnit soutěže o žezla síly a 10 tibetských elixírů Epam, odpovězte na tři soutěžní otázky, které dnes a v následujících dvou dnech otiskneme. Své odpovědi zašlete najednou na email: zezla@denik.cz, a to do pondělí 19. 9. do půlnoci. Nezapomeňte připojit své jméno, adresu a telefonní číslo!

Ze správných odpovědí vylosujeme vítěze.

Soutěžní otázka č. 1:

Kdo využíval v dávné minulosti blahodárných účinků žezel síly k dlouhověkosti?

Soutěžní otázka č. 2:

Z čeho je složeno Bílé žezlo?

Soutěžní otázka č. 3:

Co doporučuje Boris Tichanovský použít k zesílení efektu žezel síly?

Potomek slavného léčitele Boris Tichanovský

Před 20 lety na pozvání začal navštěvovat Českou republiku mistr Boris Tichanovský, aby zde vyučoval ozdravné techniky. Později u nás zavedl výrobu přírodní tibetské medicíny Epam. Poté, co se v Rusku osobně seznámil se Šemem, Romaněnkem a jejich žezly, dal si za úkol společně se svým týmem podobně smýšlejících lidí, kteří mu u nás zajišťují organizaci jeho kurzů a vyrábějí EPAMy, vyrobit žezla síly, která by však byla mnohem levnější, a tím většině lidem dostupnější, přitom měla mít stejný účinek nebo pokud možno ještě vyšší. Se svým úkolem se vyrovnali.

Je potomek slavného léčitele, který působil v Bachradu v Omské oblasti na Sibiři a který předpověděl, že jeho pravnuk bude úspěšný léčitel. Boris byl výjimečné dítě a měl dar věštit. Zajímal se o neobyčejné schopnosti člověka, učil se józe a při studiích pracoval jako masér v sanatoriu. Působil na katedře biologie, kterou později vyměnil za práci léčitele v Centru alternativní medicíny Avicena. Ruský olympijský výbor vyzval Borise Tichanovského ke spolupráci, a tak se stal trenérem plavkyň synchronního plavání, kterým pomohl k olympijské zlaté medaili. Prošel třemi stupni reiki u holandského mistra Reiki Hanse Trifilda, který přijel do Ruska. Učil se masáže u vynikající Džuny Davitašvili či extrasenzoriku u Leny da Reizn. Čínskou medicínu studoval u čínského učitele Tan Czuna a Andreje Bajramova. Ale za své hlavní učitele považuje profesora Romana Zolotnického a Alberta Vasiljeviče Skvorcova. Roman Zolotnický, doktor lékařských věd, prožil řadu let v Tibetu. Učil se tam tibetské medicíně a po mnoho let předával Borisovi své znalosti. Albert Vasiljevič Skvorcov je autorem EPAM technologie.

Tichanovský působí 20 let v České republice. Zavedl u nás výrobu Epamů. Vyučuje kurzy jak účinně čelit zdravotním problémům bez lékaře či léčitele. „Pomoz si sám“ je motto těchto kurzů. Úspěšná jsou i jeho léčení, kterých provedl za tu dobu tisíce. Dokáže se uvést do stavu bez mysli, jenž je cílem mnoha jogínů, ale dokáže ho jen pár jedinců. Otevřel „EPAM institut vzdělávání v alternativní medicíně - profesionální škola mistra B. Tichanovského“, akreditovaný u ministerstva školství, ve kterém předává žákům své umění.

Profesor Skvorcov studoval a přeložil ojedinělý tibetský traktát

Tento ruský vědec je u nás znám ve spojitosti s přírodní tibetskou medicínou Borise Tichanovského EPAM. Narodil se v roce 1934 ve městě Issil-Kul v Omské oblasti, zemřel v roce 2004.

Po dokončení vzdělání v Issil-Kulu odjel do Sverdlovska a nastoupil na radiotechnickou fakultu uralského Polytechnického institutu, po absolvování pracoval v Kazani. Od roku 1961 pracoval jako vědecký pracovník biofyzik v Novosibirské akademii věd a věnoval se výzkumu bioenergetiky. Zkoumal, jakým způsobem mezi sebou komunikují a jak se navzájem ovlivňují rostliny a lidé na energetické úrovni. Působil také jako konzultant ve skupině sovětských vědců, kteří byli pozváni tibetským náboženským i politickým vedením do Tibetu, aby v tamějších klášterech poznali buddhistické učení, přeložili tibetské traktáty do ruštiny (jako do prvního evropského jazyka) a pro svět tak učení zachránili před zničením Číňany.

Věnoval se studiu a překladu skutečného unikátu - hlavního tibetského traktátu ČŽUD-ŠI. Význam přeloženého textu schválili tibetští lámové. V traktátu objevil recept na výrobu elixírů zdraví. Elixír dle tohoto receptu vyrobil a ještě energeticky nabil. Zkratka EPAM znamená Emulze Propolisová Aktivizovaná (energeticky nabitá) Modifikace. Prof. Skvorcov EPAM patentoval a 40 let testoval na dobrovolnících.

O výjimečný talent prof. Skvorcova měly zájem i politické a vojenské instituce. Spolupráci s těmito sektory profesor rezolutně odmítal.

Od roku 1994 pracoval pouze na EPAMech, zdokonaloval a rozvíjel EPAM technologii s pomocí vlastního rozvoje, pozorování a poznávání přírodních procesů a věnoval se vynálezům energetických generátorů-zářičů. Jeho práce byla velice plodná, mnoho vynálezů je patentováno. Některými vynálezy předběhl svoji dobu.