Sestává z částí - Horní Poustevna, Karlín, Markéta, Nová Víska a celkově zaujímá plochu 1107 ha. Část Dolní Poustevny se rozkládá nad soutokem Vilémovského a Lučního potoka, v těsném sousedství se saským městem Sebnitz (13 tisíc obyvatel), s nímž je spojena automobilovým (do 3,5 t) hraničním přechodem.

Dolní Poustevna byla nejen ve svém okolí, ale i za hranicí proslavena výrobou kvalitního ručního papíru. Tento provoz, který započal v roce 1570, byl ukončen 27. března 1906, kdy velký požár celou papírnu zničil. Ke chloubě města patří Evangelický kostel „Centrum setkávání“.

Dne 1. listopadu 1937 byl v Dolní Poustevně slavnostně položen základní kámen ke stavbě nového evangelického kostela. Věřící rodina Hälbig - Käferstein poskytla ke stavbě pozemek. Už dříve bylo snahou kostel postavit, ale úmysl musel být vždy, pro nepředvídané okolnosti, odložen. Nakonec byla stavba zahájena i přesto, že plánovaná finanční částka nebyla k dispozici. Evangelisté pevně věřili, že společnou snahou potřebný obnos získají a stavbu úspěšně dokončí.

Při slavnostním zahájení stavby byla zazděna do míst, kde se měl nacházet oltář horského kostelíka, schránka, která obsahovala zakládací listinu. Ta byla zhotovena umělecky na žlutém pergamenu a byly na ní zaznamenány události od vzniku města, přehled nejdůležitějších událostí od roku 1924 do doby položení základního kamene. Schránka měla dále obsahovat deset pohlednic města, umělé květiny od firmy Reinhold Petzold a české peníze. Bohužel, dokumenty, které měly být při slavnosti uloženy, nebyly nikdy nalezeny.

Stavba byla svěřena staviteli Karlu Seidlovi. Rušné události po roce 1938 však již nedovolily dílo dokončit. Nedokončená stavba zůstala 70 let volně přístupná a postupně chátrala. Zlom nastal, až když město získalo finanční dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad, což představovalo částku dosahující téměř 13 milionů korun.

Na základě výběrového řízení proběhla od 1. března do 31. října 2009 rozsáhlá rekonstrukce. Nedostavěný evangelický kostelík se tak proměnil na místo, které slouží pro místní občany jako společenské centrum ke kulturním, společenským a vzdělávacím akcím. Zpřístupněná kostelní věž umožňuje návštěvníkům výhled na Dolní Poustevnu a její okolí.

Dolní Poustevna má téměř 2000 obyvatel, kteří žijí společenským životem. Ten utváří za velké podpory místní radnice hojná spolková činnost. Mezi nejaktivnější patří klub českých turistů, který má vybudovanou jedinečnou turistickou základnu a je každoročně pořadatelem populárního turisticko-vlastivědného pochodu Severní stopa, kterého se již zúčastnily tisíce turistů.

Přes velký pokles průmyslové výroby se Dolní Poustevna znovu stala městem a mění svou tvář. Opravuje objekty a cesty v majetku města, velké investice jdou do infrastruktury města, ale nezapomíná ani na drobné sakrální stavby. Nemálo energie město věnuje obnovení železniční tratě do Děčína přes SRN.

Dolní Poustevna se tak stává novým turistickým cílem, sítí turisticky značených cest vedoucích přes blízkou hranici, ale disponuje i jedinečnou přírodou předky dotvořenou lidovou zástavbou. Tímto vás zvu do dynamicky se rozvíjejícího a neprávem opomíjeného města.

Zaslal Václav Hieke