„Předně tím reagujeme na nedostatek volných míst v mateřských školkách. Umístit dítě do školky v Liberci je komplikovaná záležitost. Zdravotní sestry mají navíc svou práci rozdělenou na směny, což přináší další komplikaci,“ vysvětlil generální ředitel Luděk Nečesaný. Jak dále poznamenal, mateřská škola by pro nemocnici znamenala další z motivačních prvků pro zaměstnance nemocnice.

V současné době nabírá projekt první konkrétní podobu. „Zahájili jsme jednání s městem. V současné době máme vytipované dva až tři objekty, které svým charakterem splňují předpoklad možného vybudování školky pro potřeby nemocnice,“ doplnil generální ředitel Luděk Nečesaný s tím, že pokud nenastanou žádné komplikace, otevře nemocnice své zařízení pro budoucí prvňáčky již pro školní rok 2010/2011.

Jen na úrovni středního zdravotního personálu zaměstnává nemocnice přibližně jeden tisíc dvě stě zaměstnanců. Snadná dostupnost předškolního zařízení je skutečně zásadní výhodou, kterou nemocnice jako zaměstnavatel může nabídnout.

Ze strany města je vznik soukromých mateřských školek vítanou aktivitou. „Samozřejmě angažovanost soukromé sféry v této oblasti je pro město velice přínosná. Za podmínky, že takové zařízení bude začleněno do sítě škol a zároveň dodrží ekonomický strop školného, lze očekávat adekvátní podporu města,“ uvedl pro Deník náměstek libereckého primátora Ondřej Červinka.

O soukromých mateřských školách a jejich podpoře náměstek primátora města Liberce Ondřej Červinka (ODS) hovořil již dříve. Školský výbor města, rada města i zastupitelstvo nyní čeká na novou koncepci, kterou by měl Ondřej Červinka předložit.

Podle jedné ze zastupitelek města a členky školského výboru Dany Lysákové (KSČM) nesmí předně dojít k privatizaci rekonstruovaných objektů, ale vzniku školek nových. „Mám samozřejmě jisté obavy, aby v rámci nové koncepce pouze město neztratilo své majetky,“ předeslala Dana Lysáková.

„Obecně vznik nových mateřských školek nákladem z privátního sektoru je určitě správná věc, kterou by město mělo podpořit. Předně ovšem musí být zachována ekonomická dostupnost takových školek, aby se tato forma vstupně předškolního vzdělávání nestala jakkoliv nedostupná pro rodiny z nižších příjmových kategorií,“ doplnila zastupitelka, která je členkou školského výboru města Liberce.

Jak dále podotkla, je v této věci podle ní velice nevhodné, že se aktuálně již dvakrát za sebou školský výbor nesešel. „Domnívám se, že v době, kdy se musí zásadně přehodnotit školská koncepce, není možné, aby byl přístup města a jeho specializovaných výborů jakkoliv laxní. Pevně věřím, že další zasedání školského výboru se již uskuteční a právě zde uslyšíme poprvé konkrétní znění školské koncepce, kterou má náměstek Červinka předložit,“ dodala Lysáková.

Krajská nemocnice Liberec je třetí privátní subjekt, který oznámil úmysl vybudovat v Liberci soukromou mateřskou školu. S tímto nápadem, který si klade za cíl ulehčit život vlastních zaměstnanců, přišly také firmy v průmyslové zóně či Pekárna Liberec. Město Liberec pak samo musí problematiku mateřských škol a prvních stupňů základních škol systémově řešit. Jak Deník již několikrát informoval, podle nejnovějších demografických průzkumů se Liberec dostal do situace, kdy již nemá dostatečnou kapacitu míst.