„Je to důležité zejména na těch pracovištích, na kterých může docházet ke znečištění nebo poškození oděvů,“ vysvětlil Milan Šubrt z krajské Asociace samostatných odborů. Každý zaměstnavatel musí v první řadě vypracovat vlastní seznam, ve kterém jsou uvedena možná bezpečnostní rizika na jednotlivých pracovištích. Součástí seznamu musí být také doporučení, jaké ochranné prostředky by lidé měli mít na pracovišti k dispozici.

„Tyto ochranné prostředky musí firma zaměstnancům vydávat na vlastní náklady,“ doplnil Šubrt. Zaměstnavatel musí také zajistit pravidelné čištění ochranných oděvů. Některé firmy zajistí čištění samy, jiné pracovníkům vydávají prací prášek, nebo jim do mzdy započítají paušál.
„Pro zaměstnavatele by to neměl být problém, protože oblečení i prací prášek si může odečíst z daní,“ vysvětlil Milan Šubrt.

Podle jeho názoru nesmí dojít k tomu, aby zaměstnavatel dával pracovníkům peníze a posílal je na nákup ochranných oděvů či obuvi.
„Ochranné prostředky musí zajistit zaměstnavatel tak, aby prošly certifikací, tedy aby hlavně odpovídaly bezpečnostním předpisům. Pokud to nedodržují, vystavují se riziku pokuty od inspekce práce,“ řekl Deníku odborář Milan Šubrt.

Zaměstnavatel je podle Zákoníku práce povinen zajistit také mycí a desinfekční prostředky, pokud zaměstnanci přicházejí do styku se znečišťujícími látkami. V případě tepelné zátěže musí mít pracovníci k dispozici také takzvané ochranné nápoje.