Podle liberecké gynekoložky Petry Svátkové je pokles počtu potratů určitě dán snadnější dostupností antikoncepce, ruku v ruce se zvýšením osvěty o antikoncepci. Kromě toho narostla nabídka možností antikoncepce a minimalizovaly se její nežádoucí účinky.

„Myslím si, že dnes už je antikoncepce finančně dostupná všem. Existuje výběr forem, ať hormonální tabletky, náplasti, nově vaginální kroužek, injekce, nitroděložní tělísko, nitroděložní tělísko s hormonem, podkožní implantáty, sterilizace. Výběr je individuální, záleží především na zdravotním stavu a přání pacientky,“ vysvětlila Petra Svátková. Na otázku, zda potraty mohou způsobit pacientkám zdravotní potíže, Petra Svátková odpověděla, že ženy podepisují žádost, ve které jsou informovány o možnosti komplikací, které mohou nastat při výkonu samotném, nebo poté. Ženám nejčastěji hrozí záněty, v dlouhodobějším horizontu pak eventuální porucha budoucí plodnosti.

„Rozhodování ženy pro podstoupení potratu je především většinou provázeno velkou psychickou zátěží. Jinak je četnost možných komplikací po zákroku v dnešní době nízká,“ dodala Petra Svátková.
Podle osobního názoru liberecké gynekoložky je možnost umělého přerušení v těhotenství , tak jak je v České republice ženám zákonně umožněna, správná.

„Tuto možnost využívá opravdu malý zlomek žen, obvykle v životních situacích, které jsou těžké. Zákaz by mohl přispět k provádění potratů na černo, a tudíž s nesrovnatelně horšími zdravotními dopady,“ konstatuje Petra Svátková.

Počty potratů v České republice začaly růst