„Prohlídka je spojena s výkonem práce, takže by měla být automaticky součástí pracovní doby,“ uvedl předseda Asociace samostatných odborů v Liberci Milan Šubrt. Podle něj však zaměstnavatelé často posílají své pracovníky na prohlídku mimo pracovní dobu. To je podle Milana Šubrta v rozporu se zákoníkem práce.

„Pokud zaměstnanec přece jen půjde na prohlídku mimo pracovní dobu, musí to být evidováno jako přesčasová práce,“ doplnil Šubrt.

Zaměstnavatel je pak povinen zaplatit zaměstnanci čas strávený cestou k lékaři, u lékaře i na cestě od něj, mzdou a příplatkem za práci přesčas ve výši pětadvaceti procent průměrného výdělku.

Zaměstnanec samozřejmě může odmítnout jít na preventivní prohlídku mimo svou pracovní dobu. Pokud to však odmítne v pracovní době, jedná se o porušení pracovní kázně.

Vedení firem má rovněž za povinnost sdělit zaměstnanci, jakým prohlídkám souvisejícím s výkonem práce je povinen se podrobit. Jedná se například o vyšetření zaměstnance pracujícího v noci, vyšetření mladistvých zaměstnanců do 18 let, vyšetření řidičů z povolání nebo vyšetření zaměstnance, který vykonává různé rizikové práce.