„Sama osobně mám asi sto podpisů. Podepisují ji i rodiče, které mají i větší děti,“ uvedla jedna z mluvčích znepokojených maminek Lucie Harriesová.

Společně s Růženou Koškovou tvoří petiční výbor. Jejich děti dochází od malička do takzvaného zdravotního předškolního zařízení v Údolní ulici.

Zde se specialisté věnují astmatikům a alergerikům od nejútlejšího věku a učí je brát své zdravotní potíže jako běžnou záležitost.

Další obdobné zařízení se nachází v Holečkově a Husově ulici. Všechny se mají reorganizovat, tedy přeměňovat na obyčejné školky. Oddělení pro děti do tří let by se měla zrušit úplně.

Liberec tak přijde o unikátní pracoviště, kde se zdravotníci ve spolupráci s pedagogy snaží zmírnit či dokonce napravit drobné zdravotní obtíže, než děti nastoupí do prvních tříd. Podle maminek v tom zde jsou velice úspěšní.

“Je to přechod na jednotný systém. Nyní zajišťujeme dětem péči, kdy jsou nesystémově zařazeny do pseudoléčeben. Chceme, aby chodily do normálních tříd, aby se integrovaly. Problém v těchto zařízeních je mimo jiné i v tom, že zde nedostávají předškolní vzdělání,“ odůvodňoval krok města náměstek pro školství Ondřej Červinka.

Zkušenosti rodičů se s názorem náměstka zcela rozcházejí. „Mé dceři se musí pravidelně zalepovat oko, učitelky ve školkách to neumí a děti by se jí smály nebo by jí náplast strhávaly,“ mínila Eva Kožínková, jejíž dcera chodí do speciální školky na Husově ulici. Zde se věnují nápravě zrakovým obtížím.

Případné jesle jsou pak v kompetenci náměstkyně libereckého primátora Naděždy Jozífkové. Ta preferuje soukromé zařízení.