„Zařízení pro děti do tří let podle současných plánů zaniknou do 1. července. Zbudou jen mateřské školky a možná soukromé jesle,“ popsala plány radnice Jana Urbanová, která má na starost zdravotní a sociální péči v rámci Centra zdravotní a sociální péče v Liberci.

Změny se týkají takzvaných zdravotních předškolních zařízení v ulicích Holečkova, Údolní a Husova. Nyní sem mohou docházet děti od jednoho do šesti let. Míst je zde málo a ví o nich málokdo. Přesto se sem přihlášky nosí již při narození dítěte.

Takzvané „školkojesle“ se specializují na civilizační choroby a pomáhají těm nejmenším naučit se s nimi žít v kolektivu. Při troše štěstí se sem dostanou i malé děti žen, které pracují. „Přijde nám to postavené na hlavu. Sedmnáct let to tu město buduje, je to špička a nyní to zruší. Ty děti nejsou nemocné v pravém slova smyslu. Jsou to alergici, astmatici. Přesto k nim potřebuji specialistu, to au-pair není. Tady je všechno, co potřebují,“ uvedla Lucie Harrisová, jejíž dcera chodí do oddělení pro děti do tří let v takzvané školce v Údolní ulici.

Společně s dalšími matkami sepsala petici. Chtějí zařízení zachovat dostupné i pro další generace.

Matky: Chování politiků není fér

Podle ní není chovaní politiků vůči rodinám fér. „Normální rodina si soukromou školku nebo jesle nemůže dovolit. Sice pracuji, ale sedm tisíc měsíčně, což je normální cena v soukromých jeslích, je pro mě moc. Žijeme v jednadvacátém století, ale evropské trendy, které pomáhají sladit pracovní a domácí povinnosti matek a rodin, Liberec míjí,“ pokračovala znepokojená matka.

Argumenty radnice zaráží. „Když mám nemocné dítě do dvou let, tak mi nepřipadá fér, odkládat ho hromadně do jeslí,“ obhajovala vedení města náměstkyně Naděžda Jozífková, do jejíhož rezortu tato zdravotní zařízení patří. „Samoživitelka může dát dítě do jiného zařízení. Například do stacionáře v Jedličkově ústavu, v sociální nouzi můžou využít i domov pro matky s dětmi,“ pokračovala Jozífková.

Kam s alergiky do tří let, a s malými dětmi vůbec, nový systém neřeší. Vlastní jesle město v nejbližší době nechystá. „Je to politická vůle. Město nemá povinnost vlastní jesle zřizovat, prostředí pro ně ale vytvoříme,“ uvedla náměstkyně. Co se týče dětí předškolního věku naopak zdůrazňuje, že zdravotní služby se rozšíří i do ostatních školek.

Bude zachována odbornost?

O jejich kvalitu se však obávají odborníci. „Školská zařízení ve své podstatě nemůžou poskytovat tak odbornou zdravotní péči, jaká je v oněch zařízeních dosud,“ poznamenala Bedřiška Klíchová, ředitelka Centra zdravotní a sociální péče v Liberci, pod které speciální jesle a školky patří.

Oproti běžným školkám je zde více zdravotníků než pedagogů. Ty učí buď děti inhalovat nebo procvičují zrak formou her.

Že dětem v těchto jeslích a školkách skutečně pomáhají, potvrzují samotné matky. „Dceři objevili ve dvou a půl letech šilhavost a tupozrakost. Doma jsme si se zalepováním oka skoro nebyli schopni poradit sami. Teď půjde do školy a její zrak se výrazně zlepšil,“ uvedla Eva Kožínková, jejíž dcera dochází do stacionáře v Husově ulici. „V obyčejných školkách mi učitelky říkaly, že ji například oko zalepovat nebudou. Ani to neumí,“ líčila Kožínková.