Kromě tvorby publicistů, literátů, historiků a vytvarníků žijících na uzemí Euroregionu Nisa přináší letošní sborník také jeden z posledních rozhovorů s významným libereckým divadelním badatelem a hercem Vojtěchem Ronem.

„Dodnes mám z tohoto rozhovoru zvláštní pocit. Na konci jsem se totiž Vojtěcha Rona zeptal, co by chtěl mít napsáno na náhrobku a on odpověděl Živote děkuji!,“ řekl během křtu jeden z editorů Kalmanachu Jan Šebelka.

Kalmanach, který vznikl za podpory Kulturního fondu Statutárního města Liberec, si jinak zachovává členění podobné prvnímu číslu.

V obecné rovině mapuje česko – německé vztahy, připomíná osmdesátiny Jiřího Janáčka a představuje tvorbu publicistů, literátů, historiků a vytvarníků žijících na uzemí Euroregionu Nisa.

Ze spisovatelů se tak v pátém Kalmanachu představují například Marek Sekyra, Otto Hejnic, Josef Král, Bohumil Nuska, Miloslav Lubas či Pavel Brycz. Za zmínku také stojí výběr z posledních básní Ludvíka Středy, který uspořádal Milan Exner. Autoři proto doufají, že sborník nabídne svým čtenářům zajímavé čtení.

„Chtěl bych, aby si Kalmanach našel cestu k těm co ho neznají a stálí čtenáři, aby mu zachovali přízeň,“ dodal během křtu Luboš Příhoda, který kromě editorské práce přispěl do Kalmanachu překladem vybraných veršů ukrajinské básnířky Halyny Petrosanjak.