Navýšení odměn za účast v komisích a výborech města se týká pouze neuvolněných zastupitelů. To jsou ti, kteří vykonávají mandát zastupitele vedle svého zaměstnání.

Ač je navýšení odměn pro jednotlivce spíše kosmetickou úpravou, město tímto krokem zvýší své výdaje o více jak dvaapadesát tisíc korun měsíčně, což pro rozpočet příštího roku znamená výdaj ve výši 625 000 korun.

Zastupitelé mnohdy vykonávají funkce i v několika komisích či výborech. Odměna je pak vyplacena bez ohledu na to, jestli se skutečně činnosti orgánu města zúčastní.

Jednou z mnoha je zastupitelka za ČSSD Jana Kašparová. Ta se poprvé zúčastnila jednání školského výboru až po více jak roce jeho fungování. „Výbor jedná pro mě ve velice nešťastných termínech. Proto jsem se jeho schůzí nemohla zúčastnit,“ vysvětlila zastupitelka na dotaz Deníku.

Ani neúčast na práci orgánů města však není zákonným důvodem pro nevyplacení odměny, kterou nyní zastupitelstvo ještě navýšilo.

Pro navýšení odměn však nehlasovala opoziční SOS pro Liberec. „Již před časem jsme navrhovali, aby odměny pro zastupitele i nezastupitele byly shodné. Koalice náš návrh ani nepřipustila do jednání. Není proto důvod, abychom podporovali návrh, který ještě víc zvýhodní zastupitele,“ vysvětlil opoziční zastupitel Jiří Šolc důvod, proč opozice nehlasovala.