Přednáška je součástí univerzitní politiky dlouhodobě oslovovat studenty středních škol a zvyšovat jejich zájem o studium technických oborů, včetně textilních oborů. Studenti dostali informace o podmínkách přijetí ke studiu na univerzitě a také o možnostech zapojení studentů do moderních výzkumů a budoucím uplatnění.

Textilní průmysl žije rozvojem

„Občas slyšíme názor, že zánik některých tradiční textilních továren znamená zánik textilních oborů vůbec. To ale není vůbec pravda. Naopak textilní průmysl se bouřlivě rozvíjí jako nikdy předtím a potřebuje stále více vzdělané odborníky a vědecké pracovníky,“ zdůraznil prorektor TUL Oldřich Jirsák.

Liberecká univerzita má podle něj tradičně zájem o absolventy SPŠT. Má s nimi totiž dlouhodobě dobrou zkušenost jako s technicky dobře připravenými studenty.

Z textilky míří na TUL

Na Střední průmyslové škole textilní v Liberci půjde letos k maturitám 74 studentů. Většina z nich podle ředitelky Vilmy Hrudové chce pokračovat ve studiu na vysoké škole. Technická univerzita v Liberci nabízí logické pokračování jejich dosavadního vzdělání.

„Maturanti si již uvědomují perspektivu studia moderních textilních technologií. Také díky osvětové práci univerzity vědí o tom, že zejména technické textilie se uplatňují například v automobilovém růmyslu, zemědělství a stavebnictví. Samostatnou cestu si razí inteligentní a nové technologie včetně nanovlákenných materiálů. Zájem o studium textilních oborů proto opět stoupá. Přes šedesát procent našich maturantů se hlásí na Technickou univerzitu v Liberci, jmenovitě na Fakultu textilní,“ uvedla Hrudová. Dodala, že prezentaci FT TUL připravili zatím pro studenty 4. a 3. ročníků, ale výhledově budou s libereckou univerzitou seznamovat i studenty druhých ročníků.

Fakulta textilní je po fakultě strojní druhou nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. Je jediná v České republice.

Přizpůsobuje se současnému trendu a moderním technologiím v textilním průmyslu a může se pochlubit řadou významných vědeckých závěrů zejména v oblasti textilních struktur a modelování nebo v oblasti inteligentních, technických a nanovlákenných textilií.

Do výzkumu se zapojují i studenti. „Odvětví technických a inteligentních textilií je pro české producenty velmi perspektivní, protože se vzhledem k vysoké náročnosti výroby nemusejí obávat levné asijské konkurence. Technické textilie jsou schopné výrobcům zajistit dlouhodobou stabilitu a našim absolventům uplatnění v praxi,“ zdůraznil děkan textilní fakulty Jiří Militký.