Takový je cíl nových Česko – německých internetových stránek, které do konce letošního roku zpřístupní liberecká obecně prospěšná společnost Venkovský prostor. Stane se tak na závěr projektu nazvaného Přeshraniční síť ekologické výchovy v Euroreginu Nisa.

„Internetové stránky budou propojeny se stránkami zapojených škol a dalších zainteresovaných organizací. Nabídnou například přehled organizací zabývajících se ekologickou výchovou s působností na území Euroregionu Nisa nebo vhodné učební pomůcky ekologické výchovy,“ uvedla Kateřina Tandlerová z Venkovského prostoru.

V rámci projektu, který podporuje přeshraniční partnerství škol a ekovýchovných insitucí, byl ve čtyřech jazycích vydán leták s informacemi o ekologické výchově v Euroregionu Nisa a výběrem ekovýchovných organizací z Čech i Saska.

Projekt se mohl uskutečnit díky podpoře z Fondu malých projektů Interreg IIIA a fungovat začal letos v sprnu. Venkovský prostor na něm spolupracoval se Křesťansko-sociálním vzdělávacím institutem Sasko a také se Saskou zemskou nadací pro přírodu a životní prostředí.

„Organizovali jsme vzdělávací akce a exkurze pro žáky základních a středních škol v celém euroregionu. Zaměřili jsme se na praktické příklady ekologického zemědělství a péče o krajinu,“ popsala podstatu projektu Kateřina Tandlerová.

Například žáci třetích tříd základní školy v Hrádku nad Nisou a německém Hartau mohli díky projektu navštívit vzdělávací středisko a bylinkovou zahradu v saském klášteře St. Marenstern. Němečtí a čeští středoškoláci zase společně zavítali do ekologického centra Střevlík v Oldřichově v Hájích. Prohlédli si také biofarmu Filoun v Plavech na Jablonecku.