Druhý nejvýznamnější křesťanský svátek, tj. Vánoce, si nachází cestu do všech domovů. I navzdory praktické absenci ortodoxní víry v Libereckém kraji tradice přitáhne jako již každým rokem tisíce Liberečanů do křesťanských a předně pak katolických chrámů. Kde před jejich zraky, avšak bez možnosti pochopení, kněz pomazaný biskupem promění hostii z nekvašeného chleba a červeného striktně přírodního vína v pravé tělo a krev Ježíše Nazaretského, který je považován za syna Božího na zemi, jenž prolomil smlouvu s Izraelity a nabídl spasení národům.