Třetího ročníku výtvarné soutěže „O pohár hejtmana Libereckého kraje“ se letos zúčastnily děti z mateřských a základních škol. „Od září do listopadu nám přišlo 494 výtvarných prací,“ uvedl hejtman Petr Skokan.

Téma letošní soutěže se zaměřilo na bezpečnou jízdu na kole. Porota složená z odborníků působících v dopravní a výtvarné výchově vybrala ze zaslaných prací tři nejlepší v každé kategorii. „Vzhledem k vysoké úrovni a velkému množství obdržených krásných prací jsme ocenili ještě další tři školní kolektivy,“ poznamenal krajský radní pro dopravu Vladimír Richter.

Vítězové si přišli pro ceny přímo na Krajský úřad v Liberci, kde byla zároveň zahájena výstava soutěžních obrázků. Vítězům předali Petr Skokan a Vladimír Richter vedle diplomu také výtvarné pomůcky a společenské hry. Rodiče a učitelé dopravní a výtvarné výchovy vítězů soutěže obdrželi upomínkové předměty Libereckého kraje. Výstava kreseb probíhá ve vestibulu úřadu a potrvá do konce ledna.

Liberecký kraj každoročně vyhlašuje soutěže s dopravní tématikou, a to výtvarnou, a dále soutěže znalostní, které probíhají na internetových stránkách věnovaných BESIP dětem www.deti.bezpecne-na-silnicich.cz.