Město, přesněji stavební úřad, nedodal podklady, pro řízení úředníků na kraji.

Podle kraje tak nelze rozhodnout. Krajský úřad proto vydal toto tiskové prohlášení:

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, ukončil šetření podnětu Zuzany Kocumové a dalších zastupitelů města Liberce k přezkumnému řízení územního rozhodnutí vydaného Magistrátem města Liberec, stavebním úřadem, na stavbu „Víceúčelová budova Liberec Plaza“.

Vzhledem k tomu, že v šetření musí být posuzovány všechny podklady a doklady, které byly podkladem pro vydání územního rozhodnutí, vyžádal si Krajský úřad Libereckého kraje příslušný spisový materiál od stavebního úřadu, který však v rozsahu, který je k šetření potřebný, neobdržel.

Jednalo se zejména o ověřený spisový materiál ve věci původního územního rozhodnutí z r. 1996. Stavebním úřadem v Liberci však žádné ověřené listiny týkající se územního rozhodnutí z r. 1996, z nichž mohl krajský úřad při svém šetření vycházet, nebyly předloženy.

Z předaných podkladů nebylo možné ověřit důvodné pochybnosti o zákonnosti výše uvedeného územního rozhodnutí a nebyly tak beze zbytku naplněny základní podmínky stanovené správním řádem pro zahájení přezkumného řízení.

Na základě této skutečnosti Krajský úřad LK podnět Zuzany Kocumové a dalších zastupitelů města Liberce, svým sdělením ze dne 19. listopadu 2007, zaslaným na adresu podatelů, odložil.