Jaké je poslání Domova pro matky s dětmi?

Domov se zaměřuje na osamělé matky s malými dětmi do 4 let věku nebo osamělé těhotné ženy před porodem, které se nacházejí v mimořádně obtížné situaci. Nabízíme jim přechodné ubytování, výchovnou a poradenskou péči nebo třeba pomoc při obstarávání zaměstnání či bydlení.

V jakých životních situacích se klientky nejčastěji nacházejí?

Osamělými matkami se rozumí matky neprovdané, rozvedené, matky, jejichž partner je dlouhodobě ve výkonu trestu, ve vazbě nebo třeba matku opustil. Dále matky, jejichž manželství trvá, ale dochází v něm k týrání matky či dítěte.

Kolik máte v Domově nyní matek a dětí?

V současné době zde máme 4 matky a 9 dětí. Z těchto maminek je jedna vdaná a v době výkonu trestu manžela jim pronajímatel bytu zrušil smlouvu a byt prodal. Ona s dětmi se den ze dne neměla kam uchýlit. Domov má kapacitu 7 pokojů celkem pro 14 matek a dětí.

Od ledna však Domov čeká změna…

Ano, v rámci reorganizace Centra zdravotní a sociální péče bude Domov pro matky s dětmi z této organizace vyčleněn. Novým provozovatelem bude Oblastní charita Liberec. Sociální služba a poslání Domova pro matky s dětmi zůstane zachováno, pouze pod jiným vedením a s jinými pracovnicemi.