„Snažíme se využít strukturálních fondů Evropské unie, bohužel je však jen málo programů vhodných pro investice do památkově chráněných objektů,“ vysvětlil tiskový mluvčí Libereckého kraje Jiří Langer. Galerie patří kraji od roku 2001, dříve jí spravovalo město Liberec.

Oblastní galerie již delší dobu řeší problémy s nevhodnými depozitáři a nedostatkem prostoru pro práci s veřejností. Nevhodně umístěná je knihovna a v galerii rovněž chybí badatelna pro veřejnost. Výstavní prostory pro stálé expozice jsou zkrátka vzhledem k rozsáhlému fondu galerie nedostačující.

„Galerie rovněž potřebuje důstojné zázemí pro návštevníky, tedy hlavně sociální zařízení a možnost občerstvení,“ dopnil Jiří Langer.

Možností, jak problémy oblastní galerie řešit, se nabízí více. Velké dohady se vedou hlavně o problému umístění depozitářů.

„Existuje možnost jejich umístění do podzemí nebo se pro ně může najít vhodná samostatná budova. Od vybraného řešení se bude odvíjet také finanční náročnost celé rekonstrukce,“ řekl Langer.

To potvrzuje také ředitelka Oblastní galerie v Liberci Věra Laštovková.

„Skutečně bychom potřebovali ještě jeden objekt. Uvažuje se také o jakési přístavbě, což by však samozřejmě znamenalo větší finanční zátěž,“ sdělila Deníku Laštovková.

„Galerii je v současné době budova těsná. Do depozitáře, který je v nejvyšší části budovy, vede jen úzké točité schodiště. V případě požáru či jiné havarijní situace by bylo velmi obtížné rychle evakuovat hlavně velké obrazy,“ upozornila na problém již před časem vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Eva Hamplová.

Potíže s nevyhovujícími depozitáři trápí oblastní galerii už spoustu let. V půdních prostorách se špatnou statikou stropů a konstrukcí krovů se v současné době nachází několik desítek tisíc uměleckých děl. Jejich hodnota je nevyčíslitelná.