„Práci na téma Analýza zkratového proudu a jeho tepelného účinku v malých asynchronních motorech Leoš Beran zpracoval na katedře elektrotechniky Fakulty mechatroniky pod vedením profesora Aleše Richtera a úspěšně ji obhájil letos v létě,“ sdělila mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková. Cenu absolvent převezme ve čtvrtek 13. prosince v pražské Betlémské kapli.

Beranovu práci hodnotila speciální komise tvořená prorektory významných technických univerzit pro vědu a výzkum, a ze zástupců firem.

„Hlavní přínos práce komise viděla v analýze zkratového proudu a rozboru tepelného působení na jednotlivé části izolačního systému. Výsledky práce budou použity pro návrh nové metody diagnostiky malých asynchronních motorů,“ uvedl profesor Aleš Richter.

Výsledky své práce si v průběhu doktorského studia mohl Leoš Beran ověřovat v praxi.

„Uvědomil jsem si, že musím navázat kontakt s výrobcem těchto zařízení a konzultovat své závěry s odborníky z praxe. Považuji se za praktika a vždy hledám témata spjatá s průmyslem a praxí. Spolupráce bude určitě pokračovat,“ konstatoval Beran, který se v současné době na TUL věnuje výzkumu zaměřenému na malé asynchronní motory, respektive diagnostiku jejich statorového vinutí.

Malé asynchronní motory jsou nejpoužívanější elektromotory a na jejich spolehlivosti je do značné míry závislá spolehlivost drahých technologických linek. Výzkum se proto zaměřuje na předpovídání poruch tak, aby nedocházelo k finančním ztrátám například kvůli odstávce technologické linky.

„Vznik zkratového proudu je důsledkem selhání některé části izolačního systému statorového vinutí. Selhání může být způsobeno například vadou materiálu, špatným návrhem pohonu, klimatickými nebo provozními podmínkami,“ vysvětlil problematiku Beran.

Letošní ceny společnosti Siemens jsou již 10. ročníkem této soutěže o nejlepší diplomové, doktorské a výzkumné práce. Během předcházejících devíti ročníků společnost ocenila již 140 laureátů a podpořila českou vědu a výzkum částkou převyšující čtyři miliony korun.