Etický kodex jako součást pracovní smlouvy není tématem dne. „V současné době řešíme stěhování policie a snažíme se zajistit také peníze na vybavení strážníků moderní elektronikou,“ vypočítal hlavní okruh zájmu radnice náměstek. „Logicky proto nepatří etický kodex mezi priority. Předpokládám jeho uvedení do praxe zhruba koncem ledna či v únoru,“ předeslal.

A jak řeší morálku elitní Praha 1?

Etický kodex strážníků je podle ředitele MP Prahy 1 základní normou. „Slibem strážník získá od společnosti práva nad ostatními občany. Tyto pravomoci musí být vyváženy soustavou vnitřních etických norem, kterých je strážník příkladem,“ uvedl předseda Asociace strážníků obecních a městských policií a ředitel největšího okrsku v ČR MP Praha 1 Miroslav Stejskal.

50% strážníků zde nemá co dělat

Miroslav Stejskal je známý svým přístupem k lidem. Na straně jedné plně vždy stojí za svými muži, na straně druhé neváhal koncem devadesátých let poslat patnáct svých strážníků před soud za stokorunový úplatek.

Jeho cílem je městská policie, která je živou součástí města. „Jsem přesvědčen, že padesát procent strážníků, ale i státních policistů nemá v uniformě co dělat,“ uvedl překvapivě v odpovědi na stav Policie v ČR. „Městský strážník má být hrdý na své město, pro které koná službu. Bohužel pro polovinu strážníků se jedná o zaměstnání,“ vysvětlil předseda asociace strážníků a ředitel městské policie Prahy 1 Miroslav Stejskal.

Krok liberecké radnice začlenit etický kodex do pracovní smlouvy strážníků hodnotí pak velice kladně. „To je skutečně cesta, jak postupně docílit v každém městě pověsti městské policie jako orgánu nestrannného a nezaujatého. Také management policie musí jít příkladem. Na Praze 1 systematicky budujeme zcela vyrovnaný poměr mezi prevencí a represí ,“ doplnil Miroslav Stejskal, který je krom jiného spolutvůrcem jednoho z prvních etických kodexů strážníků v republice.