V obvyklou dobu si Jana Lejsková zapisovala stav elektroměru. Zjistila, že jí bylo instalováno nové měřidlo, které však vykazuje nezvykle vysokou spotřebu v porovnání se stavy z dřívějška. Opsala si údaje z přiloženého lístku, který při výměně na místě zanechal montér a sledovala spotřebu po několik dalších dní.

„Zjistila jsem, že další odběr už byl v mezích běžného limitu mé domácnosti.

Sleduji spotřebu už řadu let, mám proto dobrý přehled. Na lístku chyběl datum, kdy byla výměna provedena. Protože ale zapisuji vždy první den v měsíci, věděla jsem, že déle tam být nemohl. Zarazilo mě, že bych za tu dobu spotřebovala o tři tisíce šest set kotun za měsíc víc, než obvykle,“ popisuje své zjištění důchodkyně, která žije sama v malém domku. Obrátila se proto na středisko Obchodních služeb v Liberci s dotazem, jak vzniklou situlaci řešit. Na místo byl vyslán pracovník energetiky, který žádnou závadu neshledal.

„Šla jsem proto na obchodní místo znova a trvala na tom, že uvedené množství jsem nemohla spotřebovat. Bylo mi doporučeno zažádat o přezkoušení elektroměru, které v případě, že se chyba neprokáže, stojí tisíc šest set korun. To vše jsou pro důchodkyni velké částky.

Naštěstí se ale do případu vložila paní Helena Škopová, pracovnice obchodních služeb a zjistila, že k pochybení skutečně došlo,“ uvádí důchodkyně. Podle slov mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy Soni Hendrychové došlo v tomto případě k chybě vinou lidského faktoru.

„Při výměně elektoměru došlo ke špatnému opsání údajů. Čísla jsou snadno zaměnitelná, když například na elektoměr svítí slunce, nebo jsou zhoršené světelné podmínky. Není to samozřejmě omluvou, ale spíš vysvětlením, k čemu v tomto případě došlo. Tyto ojedinělé případy řešíme individuálně, postupujeme vždy podle energetického zákona,“ dodala mluvčí s tím, že nové digitální elektroměry jsou přesnější a také méně poruchové. Nejčastěji si z důvodu svých nízkých příjmů hlídají spotřebu starší lidé, ostatní se pod tíhou každodenních starostí spoléhají na odečty které provádí dodavatel. Zákazník tím ale zároveň ztrácí přehled i nad důsledky svého hospodaření.