Většina těchto prostředků bude využita převážně v oblasti infrastruktury a ve službách cestovního ruchu,“ uvedl Rostislav Všetečka, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Kromě rozvoje regionálních silnic mají jít peníze i na zlepšení dopravní obslužnosti. K dalším prioritám programu patří rozvoj měst a venkova a podpora podnikání. Nedílnou částí je i důraz na spolupráci soukromých společností se středními školami a učilišti.

Na Liberecku již některé peníze mají své určení. „Jedná se především o výstavbu okružní křižovatky na ulici Česká mládež, přeložku silnice v Chrastavě a rekonstrukci dvou mostů v Chotyni. Z dalších oblastí, které lze financovat z regionálního operačního programu, připravuje Liberecký kraj projekt v oblasti školství, tedy Centrum vzdělanosti Libereckého kraje či projekt na podporu marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu,“ nechal nahlédnout do kuchyně resortu regionálního rozvoje a evropských projektů krajský radní Vít Příkaský.

Podle představitelů Libereckého kraje je pak těžké odhadnout, kam půjde v následujícím období nějvětší objem peněz. „Regionální operační program má plánovací období 2007 až 2013 a finanční prostředky budou uvolňovány do jednotlivých výzev postupně. Samozřejmě, že připravujeme projekty dopředu, ale jistě se v průběhu následujících let objeví další projekty, o kterých v tuto chvíli ani nevíme,“ vysvětlil radní.

Obnos, který regionální operační program Severovýchod, potažmo Liberecký kraj, na následujících šest let získal, je výrazně vyšší jak v předchozím období.

„Proporčnost bude ale asi stejná jako v minulosti. Záleží na tom, kolik se sejde projektů,“ sdělil Michael Vereščak, vedoucí liberecké pobočky Úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti Severovýchod.

Každá regionální rada musela letos bojovat o operační program samostatně. Evropská komise pak 3. prosince schválila všech sedm předložených programů z České Republiky. Celkový objem peněz, které bude moci do roku 2013 vyčerpat, činí 125 miliard.

Ve strukturální politice Česko zaostalo. Hlavním důvodem byla povolební situace spojená s personálními změnami na ministerstvu pro místní rozvoj. Regionální rady tak neměly partnera ve spolupráci na přípravě operačních programů.