„Eurocentrum v Liberci jsme otevřeli 15. listopadu loňského roku a od té doby využilo jeho služeb více než dva a půl tisíce lidí,“ informovala referentka libereckého Eurocentra Šárka Paseková.

Eurocentrum Liberec patří do celorepublikové sítě Eurocenter, kterou spravuje Úřad vlády České republiky. Tyto informační střediska fungují v každém krajském městě a jejich úkolem je poskytovat veřejnosti veškeré informace o Evropské unii.

„Obracejí se na nás studenti, kteří shánějí informační zdroje o Evropské unii pro své studium, zájemci o práci v evropských zemích i podnikatelé. Nejvíce otázek směřuje na fungování a činnosti Evropské unie. Mnoho dotazů se týká také možností čerpání dotací ze strukturálních fondů či sociálního a zdravotního pojištění při pobytu v zahraničí,“ konstatovala vedoucí libereckého Eurocentra Martina Konvalinková.

„Velmi nás těší velký zájem pedagogů o přednášky pro školy. Během ročního fungování jsme uspořádali 45 přednášek pro základní školy, gymnázia, obchodní akademie, střední odborné školy i učiliště, kterých se zúčastnilo téměř 1200 žáků a studentů. Kromě přednášek pro školy organizujeme také různé semináře, besedy a další akce pro odborou i širokou veřejnost,“ dodala Konvalinková. V současné době v libereckém Eurocentru probíhá fotografická výstava Davida Tanečka Architektura institucí Evropské unie.

Podle Konvalinkové navázalo Eurocentrum během svého ročního působení v Liberci spolupráci s řadou institucí, které se evropskou problematikou zabývají.

Spolupracuje například se Zastoupením Libereckého kraje v Bruselu, Eures poradkyní z Úřadu práce v Liberci, Euro Info Centrem nebo Úřadem regionální rady Severovýchod.

Eurocentrum Liberec sídlí na Třídě 1. máje a otevřené veřejnosti je každý všední den od osmi hodin do půl páté. Více informací naleznete na www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec.