Studenti architektury všech šesti ročníků zkoumali jednotlivá místa a seznamovali se s vizemi svých předchůdců. Posléze museli přijít s vlastním návrhem pro vybranou lokalitu. Vše zakomponovali do jednoho panelu. Pořádací grafika všech děl pak byla jednotná. Veškeré úvahy mladí umělci směřovali do Prahy a objevovaly se zde návrhy na dostavbu Staroměstské radnice i radikální urbanistické přestavby předmostí Nuslí.