„Dosavadní sídlo je nevyhovující, jedná se o starší budovu, která by zasloužila až třicetimilionovou investici. Nabízené prostory v Uranu jsou pro nás výhodnější jak z hlediska zázemí našich strážníků, tak z hlediska umístění budovy. V současné době probíhají ukončovací práce a otázka stěhování je jen otázkou času,“ uvedl k tomuto tématu v rámci nedávného on–line rozhovoru se čtenáři Deníku ředitel Městské policie v Liberci Čestmír Hřebík.

Důvody stěhování z pohledu města Liberce jsou především ekonomického rázu.

„Po přestěhování agend sociální péče z budovy na ulici Dr. Milady Horákové je objekt, kde sídlí Městská policie v Liberci, z větší části prázdný. Hospodárné využití pro něj město v současné době nemá,“ sdělil Deníku tajemník libereckého magistrátu Marek Řeháček.

Staré sídlo město prodá

Předpokládá se, že celý komplex budov na třídě Dr. Milady Horákové město prodá v rámci privatizace svého majetku.

„Doufám, že si budova najde rychle svého kupce. Jednak tam již nechceme vynakládat prostředky na temperování, navíc každá nevyužívaná budova láká k vyrabování,“ dodal Řeháček.

Dalším důvodem stěhování je snaha o posílení bezpečnosti v okolí Uranu a rovněž v samotné budově.

„V minulosti byli někteří klienti odboru sociální péče občas agresivní, na odboru se proto čas od času městští strážníci tak jako tak otočí, takže jim „přiblížení“ se vlastně ulehčí práci,“ konstatoval tajemník Řeháček.

Stěhování do budovy, ve které bude městské policii kromě tří nadzemních podlaží k dispozici také část podzemí, začíná v těchto dnech.

Probíhat bude postupně do konce roku, tak jak budou jednotlivé prostory připravené. Kompletně přestěhovaná by městská policie měla být na začátku nového roku.