„O 10 kilometrů dlouhou nevyužívanou trať, takzvanou Heřmaničku, máme v současné době dva zájemce. Zvažujeme, která z nabídek bude pro kraj přínosnější,“ konstatoval náměstek hejtmana, pověřený vedením ekonomického resortu, Karel Dolejší.

Co se týče dalšího využítí této liniové stavby, z různých alternativ se nakonec uvažuje o dvou základních záměrech.

„Spolek Frýdlantské okresní dráhy chce tuto trať zachovat jako jedinečnou technickou památku a obnovit na ní turistický a muzejní provoz. Druhým zájemcem je obec Heřmanice, která chce obnovit dráhu jako cyklostezku,“ popsal záměry Karel Dolejší.

Budovy patřící ke trati by mohly po rekonstrukci sloužit k bydlení, případně jako zázemí pro historický provoz.

Železniční dopravu neobnoví

Obnovení železniční dopravy na Heřmaničce, která zastavila svůj provoz v lednu 1976, nepřichází podle představitelů Libereckého kraje v úvahu.

„Kraj nepředpokládá obnovení běžného železničního provozu pro potřeby základní dopravní obslužnosti kraje, neboť tato je již dlouhodobě dostatečně nahrazena autobusovou dopravou,“ sdělil Vladimír Richter, radní pověřený vedením resortu dopravy.

Železniční trať je podle jeho názoru zároveň nevhodná z hlediska současného rozložení zdrojů a cílů dopravy.

„Je nepřiměřeně daleko od sídel. Spojení po silnicích je zde výrazně kratší,“ dodal Vladimír Richter.