To je důsledek důvěry, kterou daly obce sdružené ve svazku Podještědí známému bývalému starostovi Ladislavu Péťovi z Budišova a jeho společníkovi a řediteli o.p.s. BONO PUBLICO Marku Řičářovi.

Sdružení Podještědí nyní zvažuje, co bude dělat. Situaci se snaží vyřešit současnápředsedkyně sdružení Jana Švehlová. „Spolupracujeme s daňovým poradcem i právníkem. Budeme postupovat podle jejich rad,“ předeslala Švehlová.

Řičář před více jak dvěma lety přesvědčil starosty na organizaci projektu, který měl pomoci rozvoji internetu v Čechách.

Sdružení obcí Podještědí pak požádalo o dotaci na projektovou dokumentaci.
„Sdružení Podještědí vyzvalo BONO PUBLICO k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění,“ uvádí kontrolní zpráva Finančního úřadu v Liberci.

Tohoto jednání se poslední červnový den roku 2005 zúčastnil předseda sdružení Podještědí Josef Kamenský a za BONO PUBLICO jednal Marek Řičář.

Již o tři týdny později uzavřelo sdružení Podještědí smlouvu o dílo, na základě které mělo BONO PUBLICO zpracovat dokumentaci k internetovému projektu za dvacet dva a půl milionu korun. Sdružení Podještědí následně převedlo patnáct a půl milionu korun na BONO PUBLICO.

Zbylých sedm milionů korun vyrovnalo sdružení protifakturou, ve které BONO PUBLICU vyúčtovalo sdružení obcí Podještědí částku sedm milionů a dvě stě padesát tisíc za poradenství. Oněch dvě stě padesát tisíc korun se mělo vrátilo na účet sdružení, jako provize za dotaci státu.

Faktura na více jak sedm milionů se záhadně ztratila

Fakturu, kterou virtuálně sdružení měst Podještědí dokládalo svou spoluúčast na financování projektu, inspektoři Finančního úřadu Liberec nenalezli. „Faktura vystavená sdružením Podještědí nebyla v účetnictví sdružení evidována,“ zní zpráva finančních inspektorů.

Sdružení předložilo jen pochybný dokument. Jedná se o dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek. „Z této dohody není patrno, kdy byla uzavřena a podepsána,“ zjistili inspektoři.

Jestli faktura vůbec existuje, či existovala, se deníku nepodařilo zjistit.

Muž, který byl v samotném centru dění a vedl sdružení měst Podještědí Josef Kamenský se k této věci, stejně jako k dalším otázkám na spolupráci mezi sdružením a BONO PUBLICO odmítl vyjádřit.

Své mlčení o působení ve sdružení vysvětloval tím, že již není jeho předsedou. „Nebudu vám k tomu nic říkat,“ zněla jeho odpověď.

Okolo zmíněné faktury leží však ještě další otazníky. Sdružení Podještědí a BONO PUBLICO ve stejný den podepsaly smlouvu na projektovou dokumentaci, za kterou mělo BONO PUBLICO dostat 22,5 milionu korun a zároveň si, v ten samý okamžik, BONO PUBLICO objednalo poradenství od sdružení v částce, které je předmětem oné faktury, a to přesně 7 250 000 korun.

Podle oslovených právníků je tento způsob přinejmenším zvláštní. Pokud však sdružení neprokáže, že odvedlo práci za zmiňovaných 7,25 milionu korun, mohlo by to nasvědčovat mnohem závažnějším skutečnostem z oblasti trestního práva. Vystavení virtuální faktury bez plnění není totiž v souladu se zákonem.