Mohl byste popsat, čím se vlastně Kontakt zabývá?

Práce střediska, které vzniklo teprve 1. října, má tři hlavní cílové skupiny. Naše činnost je zaměřena na práci se seniory, práci s menšinami a sociálně ohroženými skupinami, a tím rozhodně nemyslím pouze romskou menšinu, a v neposlední řadě na práci s občanskými iniciativami. Snažíme se tyto 3 oblasti propojit a vytvořit vhodné prostředí pro naše cílové skupiny.

Jaké jsou cíle komunitního střediska?

Ty jsou zatím hlavně krátkodobé cíle. V první řadě chceme naši činnost stabilizovat a rozjet. Kontakt vznikl zrušením Romského komunitního centra, reorganizací Centra zdravotních a sociálních služeb a přeskupením některých činností, které vykonávala radnice prostřednictvím svých odborů. Chceme klienty těchto bývalých zařízení naučit chodit k nám a pomoci jim k seberealizaci.

A jaké jsou vaše dlouhodobé cíle?

Do budoucna máme velmi smělé plány, které se týkají hlavně postupného rozšiřování služeb Kontaktu, například poskytování sociálního poradenství. Ale vzhledem k tomu, že jsme organizací příspěvkovou, je vše otázkou financí. Také proto se snažíme nespoléhat pouze na městský rozpočet, ale rovněž sami aktivně shánět finance.