Proč pořád dáváte botičky? Copak vám nedochází, že si tím kazíte pověst a nikdo v Liberci Vám neřekne jinak než botičkáři?

Pokud se jedná o botičkovou a odtahovou službu, je to jeden ze zákonných důvodů, jak donutit neukázněné řidiče respektovat pravidla silničního provozu. Mimo to je městská policie povinna se řídit zákony, předpisy atd., tedy i rozhodnutím Rady a Zastupitelstva Statutárního města Liberec.

Kolik strážníků má Městská policie Liberec a kolik z nich se věnuje dopravě, respektive botičkování?

Městská policie Liberec má v současné době 95 zaměstnanců, z toho je 83 strážníků. Na dopravním a přestupkovém oddělení je začleněno 15 strážníků - velitel dopravního a přest. odd. a jeho zástupkyně, 3 pracovnice přestupkové agendy a ostatní strážníci plní úkoly převážně na úseku dopravy.

Plánujete rozšíření kamerového systému v Liberci? Třeba na sídliště, kde by to bylo potřeba.

V průběhu let 2008-2009 plánujeme rozšíření kamer o 5 míst. Naši pozornost si samozřejmě zaslouží i sídliště Františkov, Kunratická, Ruprechtice a Pavlovice. Rozšíření kamerového systému je odvislé také od přidělených finančních prostředků a nastavení priorit.

Mají strážníci nějak rozdělený svůj rajón a znají jej a lidi v něm? Stejně naopak znají lidi z rajónu svého strážníka? Je to prvorepublikový model a myslím, že osvědčený. Pracujete na personalizaci strážníka v samostatném obvodu nebo jste zastánce anonymního výkonu práva a moci?

I mně se tento model zamlouvá, a proto také máme zřízenu nejen základnu městské policie na Tř. Dr. M. Horákové, ale i dva okrsky - Rochlice a Františkov. Zvažujeme otevření i dalšího okrsku v lokalitě Pavlovice-Ruprechtice. Ovšem, aby byl tento model ideální, to potrvá ještě delší čas.

Nechci ze svých daní platit městské strážníky, protože je nevidím v ulicích. Kde a ke které instituci mohu jako občan města směřovat svůj návrh na zrušení městské policie?

Váš návrh akceptuji a při nejbližší příležitosti ho předložím k řešení.

Nechci zde uvádět z osobních důvodů žádné podrobnosti, ale nebýt libereckých strážníků, tak mi můj přítel nikdy nepřestal dělat … něco. Moc strážníkům děkuji. Jsem jim vděčná.

Dovolte mi, abych jménem strážníků poděkoval. Jak je zřejmé z Vašeho příspěvku, nejsme jen botičkáři a odtaháři. Přejeme hodně úspěchů a hezké svátky.

V jakých případech smí strážník kontrolovat doklady občana?

Dovolte mi, abych Vás odkázal na § 12 až 17c zákona č. 553/91 Sb. (oprávnění strážníků). V případě totožnosti pak na § 12 téhož zákona. Pokud byste vyžadoval podrobnější informaci, obraťte se přímo na mě.

Co dělají strážníci s opilci, kteří hulákají cestou z centra až domů a budí všechny lidi, co chtějí spát?


V případě zjištění přestupku proti veřejnému pořádku strážníci mohou takového neukázněného jedince řešit domluvou nebo pokutou, popř. oznámit do správního řízení. V mnohých případech se stává i to, že tohoto alkoholem zmoženého občana odvezeme do místa bydiště a předáme manželce. V krajních případech voláme na místo rychlou záchrannou službu.

Mám maturitu a nemám práci. Jaké jsou podmínky městské policie, jak se u vás řádově pohybuje nástupní mzda, jaký je kariérní růst, můžete nabídnout také služební byt?

Strážníkem městské policie se může stát občan ČR starší 21 let, který je bezúhonný. Musí splnit tělesné prověrky a projít prověrkou psychotestů. Jeho trestní rejstřík musí být naprosto čistý. Žadatel rovněž musí být tělesně i duševně způsobilý a vyžadujeme, aby byl alespoň vyučen v oboru, lépe maturita. Průměrný tarifní plat pracovníků Městské policie Liberec se pohybuje kolem 14 tisíc Kč. Služební byty máme k dispozici, v současné době jsou ovšem obsazeny.

Jak bojujete proti sprejerům. Pořádáte nějaké akce, kdy se na jejich řádění zaměřujete?

Sprejerství je v současné době posuzováno jako trestný čin. K řešení tohoto problému jsou úkolovány hlídky městské policie a je využíván také městský kamerový systém. V mnohých případech vycházíme i z požadavků občanů.

Celé znění on-line rozhovoru naleznete ZDE