„Jednalo by se o zcela jedinečný a v České republice ojedinělý mezioborově koncipovaný doktorský program,“ uvedla tisková mluvčí liberecké Technické univerzity Jaroslava Kočárková.

„Tento studijní program se zaměří na koncepční vědecko - výzkumné propojení humanitních, technických a přírodovědných oborů,“ doplnil vedoucí katedry filosofie David Krámský.

Chystaný projekt je výsledkem spolupráce katedry filosofie Fakulty pedagogické TUL s technicky zaměřenými fakultami liberecké univerzity a Filosofického ústavu Akademie věd České republiky.

Nově vznikající program by měl splnit potřebu definovat studijní programy po tématech či problémech a nikoli podle speciálně vědních disciplín a oborů.

S tím pak souvisí tvorba nových mezioborových vzdělávacích profilů směřující k rozvoji vzdělanosti a potřebám regionu.

„Postupem času nacházíme různá témata a problémy, ve kterých se vědecké obory mohou setkávat a vzájemně se obohacovat. Od takového postupu očekáváme na jedné straně oživení zájmu o technické a přírodovědné obory a na straně druhé obohacení a rozšíření humanitně vědního diskursu o technický a přírodovědný rozměr vzdělávání,“ upřesnil úkol nového programu David Krámský.

Podle jeho názoru Technická univerzita v Liberci, tím že spojuje technické, přírodovědné a humanitní vzdělávání, vytváří pro realizaci nového programu ideální podmínky.