Co je svaz mužů a za jakým účelem vznikl?

Svaz vznikl jako odpověď na společenskou potřebu. Česká republika je právní stát, ve kterém jsou práva všech občanů bez ohledu na pohlaví garantována ústavou. Nemyslím si, že by se měla lidská práva dělit na ženská a mužská. Snažíme se být racionální protiváhou krajních a populistických názorů ohrožujících samotné základy soužití mužů a žen. Hnutí Českého svazu mužů nevnucuje své názory, ale vytváří prostor pro otevřenou diskuzi.

Kolik máte členů?

Kdnešku máme registrováno více než 18120 členů a členek. Je zajímavé, že našimi členy jsou i ženy, je jich sice zaregistrována menšina, okolo 5 procent, ale jsou. Máme i velkou řadu sympatizantů, kteří nám drží palce, ale tvrdí, že nám více pomohou, když zůstanou nečleny. Zástupce máme i v zahraničí, ale to jsou výjimky.

Berou Vás bojovnice za práva žen vážně?

Ano i ne. Na jedné straně se setkáváme se snahou naše hnutí marginalizovat a opomíjet, na druhé straně, pokud má dojít k nějakému zásadnímu diskusnímu střetu, bojovnice se mu zdaleka vyhnou. Další věc, která s tím souvisí, je naše snaha stát se řádnými členy Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Domníváme se, že na to jako jako zástupci nejpočetnější mužské organizace máme plné právo. Ovšem pokaždé se ženské organizace spojí proti naší účasti a přemluví předsedkyni, aby naši žádost zamítla. Bojovnice za práva žen se bojí, že bychom zřejmě mohli odhalit a upozornit na řadu věcí, se kterými žádný rozumný muž ani žena nemůže souhlasit. Například podpora samostatných rodičů nad rodinami, kvóty, platová diskriminace, diskriminace dle pohlaví,

Jakého počinu, který se vám a vašemu sdružení na poli gender studies (obor zabývající se rozdíly v postavení a uplatnění mužů a žen ve společnosti, pozn. red.) podařilo prosadit, si nejvíce považujete?

No sama asi cítíte, že ten název Gender studies je nepochopitelný pro většinu čtenářů, ono totiž naším primárním cílem není se prosazovat na poli gender studies. Jak plyne znašich cílů, tak my chceme být organizací, která zavčasu upozorní na porušování rovných příležitostí, na prosazování nerovností do zákona, právě z okruhu lidí, kteří nafukují problematiku gender studies. Pokud kněčemu takovému dochází, tak kontaktujeme poslance a senátory a o dané problematice je informujeme znašeho pohledu. Stručně řečeno, říkáme nahlas a upřímně náš názor. Možná proto jsme pro řadu některých ženských organizací velmi nepříjemným protihráčem. Je nutné podotknout, že veškeré aktivity Českého svazu mužů jsou hrazeny ze soukromých peněz. Ze státního rozpočtu jsme nečerpali ani korunu a ani vbudoucnu čerpat nechceme. Mimo jiné i v tom je „zakopán pes“, na poli gender studies vzniklo značné množství lobbyistických skupin a organizací, které tyjí ze státního či evropského rozpočtu peníze na projekty.

Výsledky tohoto „bádání“ potom předkládají jako vážný, smrtelně důležitý celospolečenský problém a žádají další peníze. Jen pro informaci náhodného čtenáře, loni to bylo z rozpočtu ČR více než sto milionů korun. Jsme zastánci toho, že veřejné peníze by měly být vždy vynaloženy na rozumné projekty. Budeme radši, když peníze, kterou plynou do genderových spolků, budou raději využity na lékařskou péči dětí, na dobročinné účely, na cokoliv jiného, co přinese reálný prospěch.

Co je aktuálně nejžhavějším problémem, ve kterém se aktivně angažujete?

Žhavých problémů, kterými se zabýváme vsoučasné chvíli, je celá řada. Vsoučasné chvíli je medializován jeden velmi aktivní problém, který se týká diskriminace mužů. Jde konkrétně o případ, kdy muž, který sám vychoval dvě nezletilé děti, nemá nárok odejít do předčasné penze stejně jako ženy. Zde jsme se zapojili do aktivní součinnosti a budeme se snažit o změnu tohoto diskriminačního opatření vzákoně. Co se týká antidiskriminačního zákona, tak jsme vypracovali kompletní seznam obecných a věcných připomínek, se kterými jsme seznámili poslance a paní ministryni Džamilu Stehlíkovou na osobní schůzce.

Kde si myslíte, že jsou největší slabiny tohoto nově vznikajícího zákona?

Velmi stručně bych hlavní výhradu shrnul do jedné věty. Naše právní úprava žádný takovýto zbytečný zákon nepotřebuje. Problém je v tom, že EU jej po nás sice vyžaduje, ale neříká, že je v našem právu něco špatně. Tudíž můj názor je býti nejlépe „chytrou horákyní“ s tím, že je potřeba jej přijmout tak, aby napáchal co nejméně škody. Naši právníci návrhu antidiskriminačního zákona především vyčítají nedostatečně jednoznačné formulované pojmy, které významně rozšiřují pojem diskriminace. Ty ponechávají velký prostor pro výklad případně nastalých situací a pro jejich posuzování zavádí silný prvek subjektivity, případně prostor pro mediální manipulaci, rozšiřuje svoji působnost ze sféry veřejnoprávní do sféry soukromoprávní, čímž upírá členům společnosti právo svobodně rozhodovat o svém soukromí. Dále zavádí princip „pozitivní diskriminace“ a navzdory svému primárnímu účelu minimalizovat diskriminaci legitimizuje určité druhy diskriminace. Dokonce tyto formy diskriminace ukládá jako povinnosti a neplnění těchto povinností sankcionuje.

Kde si tedy myslíte, že je takzvaně zakopán pes?

Návrh antidiskriminačního zákona je vmnoha ohledech průlomový zásah do právního systému České republiky. Zákon je ve větší míře zbytečný, protože po faktické stránce nepřináší téměř nic nového, co by nebylo zohledněno vjiných zákonných normách. Směrnice Rady ES je vpřípadě antidiskriminačního zákona aplikovaná extensivně. Tzn. připravovaný návrh zákona jde zbytečně dál než směrnice požaduje.