Odbory prý jednají o zlepšení podmínek zaměstnanců obchodních řetězců. Co všechno by se vám mohlo podařit vyjednat?

V řetězcích patří mezi největší problémy, že zaměstnanci často nemohou čerpat přestávky, že se jim neproplácejí všechny přesčasy a celkově jsou zde velmi nízké mzdy vzhledem k době, kterou zde odpracují. O těchto problémech jednáme.

Můj zaměstnavatel dává práci cizincům a neslyší na zvyšování mezd. Rád zmiňuje, že když se nám něco nelíbí, udělají to za stejný plat Slováci nebo Poláci. Existují nějaká omezení, která zaměstnavateli brání najímat zahraniční dělníky místo toho, aby dobře zaplatil ty české?

Otázka trochu zavání diskriminací, jsme v Evropě a musíme počítat s tím, že tady budou pracovat zahraniční dělníci. Moje zkušenost je však taková, že velký podíl zahraničních zaměstnanců přináší snižování výkonu a zvyšování zmetkové výroby. Takže rozumně uvažující zaměstnavatel vytvoří takové mzdové a pracovní podmínky, aby většinu zaměstnanců tvořili Češi.

Jak mohou zaměstnanci na jedné konkrétní prodejně vyhlásit stávku či jinak tlačit na zaměstnavatele, aby jim přidal?

Hlavním kritériem je, že zaměstnanci musí být jednotní, pak musí vědět, co chtějí a musí do čela postavit odborovou organizaci. Pokud ji nemají, není šance uspět. Jinak by to bylo protizákonné a zaměstnavatel by mohl požadovat náhradu škody, která by vznikla stávkou.

Jak těžké pořízení je s libereckými firmami?

S firmami ani takový problém není. Problém je s českými manažery, kteří si nepřejí, aby ve firmách působily odbory. Pokud manažeři nekomunikují nebo dělají problémy, snažíme se s tím seznámit veřejnost přes média. Když ani to nepomůže, oslovíme přímo majitele firem. S nimi k dohodě dojde. Řada manažerů se staví do pozice majitelů firem, protože majitelé jsou daleko. To je jeden z největších problémů - komunikace manažerů se zaměstnanci na všech úrovních. Je tam často cítit velká nadřazenost.

Celé znění rozhovoru naleznete ZDE: 1119-rozhovor6