Vždyť přece zubař je business jako každý jiný. Vysoká poptávka a malá nabídka. Ano, skutečně je takto drahý obchod s lidským zdravím. Proč však mám pocit, že mi zde něco neštimuje a to hned na několika frontách. Jak je možné, že se stalo zdraví obchodním artiklem? Kde jsem to jen slyšel tuto větu: „Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné.“ Jak je možné, že se zdravotní pojišťovny nevloží do věci? Nejsou to ony, kdo je měsíčně placen za to, aby svým zákazníkům zajistil kvalitní, včasnou a dostupnou péči? Jak je možné, že toto Krajský úřad dopustí? A ještě jedna citace: „Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém umění skromně dopředu postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť stane se pravý opak.“