Návštěvníci se tak v sobotu mohli nejenom dozvědět při návštěvě Sychrova něco o historii sídla, ale zároveň se pobavit při sledování poutavého příběhu, jenž se odehrával v prostorách zámku. Pohádková prohlídka se konala za den hned šestkrát a návštěvníci se mohli dostat do děje příběhu, který byl inspirován pohádkou Nesmrtelná teta. Na Sychrově se tak setkali s postavami jako jsou Rozum nebo Štěstí, dále s králem, který se stal na chvíli hlupákem. Toho bravurně ztvárnil průvodce Jaromír Náměstek (na snímku).