Co vám práce v Divizně přináší, co pro vás znamená?

Je to skvělá příležitost pracovat s dětmi a s pedagogy, ovlivňovat jejich postoje a jednání směrem ve prospěch životního prostředí. Dnes je třeba více než kdy jindy snažit se změnit myšlení lidí tak, aby jednou činnosti středisek ekologické výchovy nebylo zapotřebí. Snažíme se hledat nové cesty, metody a formy výuky a ukazovat alternativy proti spotřebním vzorcům chování.

Jaké jsou konkrétní výsledky Divizny?

Myslím, že se již Divizna stala uznávaným partnerem pro odbornou pedagogickou i ochranářskou veřejnost. Na naše vzdělávací akce se hlásí stále více zájemců a vracejí se ti, kteří u nás absolvovali již nějaké akce v minulosti. To nás moc těší. Pořádáme také vysoce odborné specializační kurzy pro koordinátory environmentální výchovy na základních školách a koordinujeme celokrajské projekty Ekoškola, Mrkev a Škola pro udržitelný život.

Jaké má Divizna cíle do budoucna?

Chceme více spolupracovat s pedagogickými fakultami a ještě více se profilovat na práci s pedagogy, tam ještě vidíme rezervy.

Chystáte v nejbližší době nějaké zajímavé akce?

22. listopadu budeme v Semilech pořádat již sedmou konferenci k ekologické výchově, tentokrát zaměřenou na téma „Člověk a zvíře“.