Lidé, kteří to tu neznají a chtějí pokračovat ven z města, se snaží zařadit do levého jízdního pruhu, protože pouze u něj je značeno, že pokračuje dál. Značení pro pravý jízdní pruh tu chybí. Řidiče jedoucí v pravém pruhu navíc zmate značka s šipkou ukazující doprava – odbočka na centrum. Že tu šipka chybí dokazuje i fakt, že o několik set metrů dál je stejná situace s odbočovacím pruhem a šipky tu jsou tři, pro každý pruh jedna.
Jisté je, že chybějící šipka řidiče na několik sekund zmate. Co je ale horší, někteří řidiči zmatku podlehnou a zahájí zcela zbytečně odbočovací manévry. Na místě, kde většina řidičů zrychluje minimálně ze sedmdesátikilometrové rychlosti, není zmatené přejíždění mezi pruhy zrovna nejlepší nápad. Jediná rada zní: držet se svého pruhu, dokud ho ještě vidíte.

Náměty na další dopravně nebezpečná místa posílejte na jan.kral@denik.cz nebo na www.liberecky.denik.cz