Jak velký je problém korupce v Liberci?

Spíše než korupce je problémem klientelismus, který se hůře dokazuje. Ale jeho důsledky jsou často mnohem horší a v jeho důsledku chybí peníze na potřebné věci. Problém je v tom, že město řídí politici bez vlastní vize, kteří pouze naplňují plány, které se tvoří jinde než na radnici.

Co se s tím podle vás dá dělat?

Lidé se musí více zajímat o to, co se kolem nich děje a více přemýšlet, koho volí. Poučné je například současné dění v Lidových sadech, kde hrozí, že místní obyvatelé díky neuváženým privatizacím městských pozemků přijdou o volné zelené plochy sloužící sportu a dětem. To je přímý důsledek politiky města, prodat vše, co jen trochu jde.

O čem přesně bude vámi pořádaná veřejná diskuse?

Zejména o problematice sestavování městského rozpočtu. Je to obrovský problém, který si ale nikdo neuvědomuje. Rozdělují se téměř dvě miliardy, ale většina obyvatel ani neví, že může jeho podobu ovlivnit. Lidé si musí uvědomit, že nejde o peníze radnice, ale o peníze všech obyvatel Liberce. A proto mají právo mluvit do toho, co se z těchto peněz bude financovat.

Co si od diskuse slibujete?

Že přispějeme k tomu, aby se z městských peněz v budoucnu financovalo to, co lidé skutečně chtějí a potřebují, a ne to, co si usmyslí mocní. Na besedě se lidé budou moci politiků zeptat na cokoliv. Přítomni budou i odborníci z Transparency International.